Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2001, ročník 5, číslo 7

Editorial

Rozhovor

Jedličková, Petra, Karen, Vladimír

Informační politika

Informační zdroje, služby, aplikace

Informační technologie a elektronická komunikace

Digitalizace a digitální knihovny

Uhlíř, Zdeněk

Medicína a informace

Veřejné knihovny a elektronické zdroje

Kyberfeministické okénko

Zprávy, reportáže a glosy

Ikaros, redakce
Brožek, Aleš
Štěrbová, Jaroslava