Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ELAG poprvé na domácí půdě

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

ELAG poprvé na domácí půdě

0 comments

Poprvé ve své pětadvacetileté historii zavítala mezinárodní konference ELAG (European Library Automation Group) do České republiky. Její letošní ročník uspořádaly ve dnech 6. až 8. června Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR v areálu Klementina a v Městské knihovně v Praze. ELAG se tradičně orientuje na problematiku automatizovaných informačních systémů a v poslední době zejména na praktické aspekty fungování digitálních knihoven.

Odborný program probíhal ve dvou formách, které se vzájemně doplňovaly. Účastníci (celkem 83 a devět hostů z 28 zemí) měli možnost vyslechnout přednášky o několika evropských projektech souvisejících s ústředním tématem konference - Integrace heterogenních informačních zdrojů - figurovaly mezi nimi např. online zpřístupnění digitálních kopií středověkých rukopisů a mikrofilmovaných novin pomocí magnetopáskové robotické knihovny a systému AiP*Safe, česká Virtuální polytechnická knihovna, licence odborných informačních zdrojů v rámci Finského národního konsorcia či technologie SFX umožňující propojení sekundárních systémů s plnotextovými databázemi. Texty některých referátů byly vystaveny v rámci prezentace ELAG 2001 na serveru STK.

Jádro programu tvořila setkání v neformální atmosféře a v malém počtu v osmi tematicky specializovaných workshopech (dva byly zrušeny), které se věnovaly např. nástrojům a trendům v oblasti intergace heterogenních zdrojů, XML a příbuzné technologie, vliv Internetu na změnu tradičních metod v katalogizaci a další. Jako východisko těchto diskusí sloužily materiály jejich moderátorů, které byly s předstihem zveřejněny na webu. Vzhledem k tomu, že jsem přirozeně nebyl přítomen na všech uskutečněných worshopech, nemohu hodnotit jejich průběh všeobecně, ovšem na základě průběhu jednání z workshopu, který byl zaměřen na uchování digitálních (v prvé řadě licencovaných) dokumentů, musím konstatovat, že jeho přínos z praktického hlediska nebyl valný, a to nikoliv proto, že by jeho účastníci byli málo aktivní. Jde spíše o to, že nejsou rovnocennými partnery - někteří z nich totiž působí v institucích, které často čelí naprosto odlišným, "vývojově starším" problémům, a proto ty, o kterých mluví jejich kolegové z vyspělejších zemí (v tomto případě z Nizozemí a Finska), jim musí připadat jako "z jiného světa". Domnívám se tedy - a zkušenosti z konzultací v souvislosti s řešením projektu WebArchiv mi to potvrzují, že větší význam mají kontakty na bilaterální úrovni (což neznamená, že musí mít zcela oficiální charakter).

U příležitosti konání ELAG 2001 byly některými institucemi, které byly na konferenci zastoupeny, vydány zprávy (tzv. progress reports) zachycující aktuální stav v oblasti, která byla předmětem jednání na ELAG. Z domácích institucí přispěly vedle organizátorů Ústav výpočetní techniky UK, Státní vědecká knihovna v Olomouci a Výpočetní centrum ČVUT.

Doprovodným programem ELAG, který však příliš pozornost účastníků neupoutal, byly prezentace sponzorů-producentů či distributorů elektronických informačních zdrojů, kteří působí také u nás (Albertina icome Praha, Swets Blackwell, Elsevier Science, Minerva aj.).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. ELAG poprvé na domácí půdě. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 7 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-10760. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10760

automaticky generované reklamy
registration login password