Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Semináře CASLIN a zvláště ten poslední

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Semináře CASLIN a zvláště ten poslední

0 comments

Semináře CASLIN se staly nedílnou součástí aktivit knihovnické veřejnosti v České i Slovenské republice. Mají svá poměrně ustálená pravidla, jejichž dodržování je předpokladem zachování vysoké úrovně seminářů.

Zahraniční lektoři
Základem je přítomnost zpravidla tří zahraničních lektorů, kteří zajistí dobrou odbornou úroveň přednášek i dílen. Pečlivý výběr lektorů dokazuje např. přítomnost významných představitelů OCLC Phillis B. Spies (na semináři v roce 1994) a Sarah Thomas (na semináři v roce 1999), dále v roce 1998 Herbert Van de Sompel, který původně pouze pro potřeby knihovny Univerzity v Ghentu se svým týmem vyvinul SFX, jehož význam v současné době stále hlouběji proniká do vědomí našich knihovníků. V roce 1999 pozvání na seminář CASLIN přijal skvělý řečník Clifford Lynch, který je jedním z autorů protokolu Z39.50. Ve výčtu významných osobností bychom mohli pokračovat, ale to není účelem tohoto článku.

Vhodně zvolené téma
Výběru lektorů pochopitelně předchází správně zvolené téma semináře. První dva semináře v roce 1993 a 1994 byly určeny vrcholovému a střednímu managementu caslinovských knihoven a byly věnovány pouze otázkám organizace a řízení institucí a lidských zdrojů včetně praktického tréninku, který měl vést k získání manažerských dovedností. Manažerské přednášky a dílny byly vedle odborných součástí seminářů až do roku 2000, od třetího semináře CASLIN v roce 1995 byly organizovány semináře ke konkrétní problematice: knihovní konsorcia, knihovny bez hranic, souborné katalogy, vzdělávání knihovníků apod. Přehled všech uskutečněných seminářů lze nalézt na stránkách CASLIN, poslední dva a letošní obsahují všechny podrobné informace včetně přednášek.

Účastníci
Počet účastníků v průběhu let mírně vzrostl ze 40 na 60. Toto je však maximální počet, kdy je ještě možné zachovat velmi intenzívní pracovní ráz semináře. Původními účastníky seminářů byli pouze zástupci knihoven, které participovaly na projektu CASLIN a později tzv. CASLIN plus (Linca, MOLIN, KOLIN). V roce 1999 se seminář CASLIN poprvé otevřel širšímu okruhu knihoven, účastníci byli pozváni většinou v souladu s nastoleným tématem: Souborné katalogy: organizace a služby.

Diskusní kulatý stůl (Akvárium)
Na tomto semináři byl také poprvé realizován diskusní kulatý stůl, pro který se vžil název Akvárium. Jeho principem (výborně jej popsal Andrew Lass v úvodu sborníku Souborné katalogy: organizace a služby) je přísně řízená diskuse vybraných aktérů na konkrétní téma. Jako rybičky v akváriu sedí diskutující kolem stolu uprostřed místnosti obklopeni ostatními účastníky.

Délka trvání
Semináře začínají v neděli večer a končí ve čtvrtek v poledne. Po přednáškách následují paralelní dílny, z nichž si účastníci musí vybrat jen jednu, ve středu dopoledne probíhá akvárium a odpoledne je výlet, aby došlo k uvolnění po velmi intenzívní práci, ale zároveň měli účastníci ještě možnost diskutovat o získaných informacích. Ve čtvrtek dopoledne se hodnotí, činí se závěry a obvykle se najde další dobrovolný organizátor semináře CASLIN na příští rok.

Místo konání
Semináře se obvykle konají na krásných odlehlých místech (Vysoké Tatry, Šumava, Jeseníky), aby se účastníci měli možnost v přestávkách projít v přírodě, a také, aby nebylo příliš snadné odjíždět a vracet se. Semináře CASLIN patří k tomu typu odborných akcí, kde se skutečně vyplatí setrvat celou dobu. Odborný i oddychových program je sestaven tak, aby teprve celek dal účastníkovi maximum.

Seminář CASLIN 2001

Místem konání byl letošní seminář CASLIN výjimkou, která potvrzuje pravidlo: konal se ve dnech 27.-31. května 2001 v hotelu Na Ostrově v Berouně, tentokrát s podnázvem Popis a zpřístupnění dokumentů: nová výzva. Zahraničními lektory, kteří přijali pozvání organizátorů, byli Mary C. Bushing z knihovny Státní univerzity v Montaně v USA, Lois Mai Chan z Univerzity v Kentucky v USA a Juha Hakala z Helsinské univerzitní knihovny ve Finsku. Každý z nich měl na semináři přednášku a vedl dílnu. Jejich vystoupení jsou v plném znění dostupná na stránkách CASLIN.

Přednášky
Juha Hakala - Popis a zpřístupnění dokumentů : nová výzva
Lois Mai Chan - Předmětově orientovaný přístup k informačním zdrojům na webu: řízené slovníky, hesláře, tezaury
Mary C.Bushing - Vývoj praktického využití Konspektu v akademických knihovnách: počátky a současná praxe

První den semináře navštívila také zástupkyně firmy ExLibris z Izraele Tamar Sadeh, jejíž velmi názorná prezentace MetaLib neboli jednotné využití různorodých zdrojů a SFX jako nástroj obsahového propojení přispěla k pochopení základního principu fungování MetaLibu, jako jednotného vyhledávacího rozhraní.

Z domácích účastníků přispěly svými příspěvky Marie Balíková (Soubor věcných autorit - koncepce, struktura a funkce v elektronickém prostředí) a Bohdana Stoklasová (Využití konspektu v českých knihovnách: principy, cíle, harmonogram), obě z Národní knihovny ČR, a Jindra Andrášová (Profil knihovního fondu Státní technické knihovny) ze Státní technické knihovny.

Dílny vedené zahraničními lektory byly věnovány následujícím tématům:
Klíčové prvky v implementaci Konspektu (Mary C. Bushing)
Předmětově orientovaný přístup k informačním zdrojům na webu: klasifikační systémy (Lois Mai Chan)
Identifikátory a rozpoznávací služby pro elektronické zdroje (Juha Hakala)

Tématem letošního Akvária se stal Projekt CASLIN po letech. V Akváriu byly diskutovány čtyři základní otázky:
1. CASLIN po 10 letech - bilancování
2. Standardy
3. Zpřístupnění informačních zdrojů e elektronickém prostředí
4. Konsorciální přístup
Zápis diskuse Akvária není doslovným záznamem, ale věrně zachycuje průběh a obsah diskuse.

Hlavním organizátorem semináře CASLIN 2001 byla Knihovna Akademie věd ČR pod vedením PhDr. Ivany Kadlecové, svým dílem k úspěšné realizaci přispěla také Národní knihovna ČR - především péčí o zahraniční lektory a správou webovských stránek, kde lze nyní získat podrobnější informace o programu semináře, základní informace o jednotlivých lektorech, texty přednášek i dílen a záznam diskuse z Akvária.
Knihovna Akademie věd ČR již vydala preprint sborníku CASLIN 2001 Popis a zpřístupnění dokumentů: nová výzva, který je k dispozici v Knihovně knihovnické literatury v Národní knihovně ČR.

Velmi dobrá zpráva je, že k organizaci semináře CASLIN 2002 se přihlásila Slovenská národní knihovna v Martině a hlavním tématem semináře bude Dlouhodobé uchovávání a zpřístupnění dokumentů.

Celkovou atmosféru semináře CASLIN `01 přibližují také fotografie, které lze shlédnout ze stránek CASLIN.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Semináře CASLIN a zvláště ten poslední. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 7 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-10759. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10759

automaticky generované reklamy
registration login password