Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vzděláváním k poznání – projekt Knihovny Kroměřížska

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Vzděláváním k poznání – projekt Knihovny Kroměřížska

0 comments
Autoři: 

V roce 2009 se naše knihovna zapojila do mezinárodního projektu „From Education To Knowledge“. Projekt je dvouletý, skončí tedy až v roce 2011. Přesto si myslím, že již naše dosavadní zkušenosti by mohly být pro mnohé knihovny zajímavé a inspirující.

Nejprve několik slov o programu Grundtvig Partnership, ze kterého je náš projekt financován. Je to jeden ze vzdělávacích programů Evropské unie. „Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností v oblasti společného zájmu“ [1]. Jednou z podmínek pro podání projektu je účast alespoň tří institucí ze tří různých zemí EU. Projektu se může zúčastnit jakákoli instituce, která se věnuje vzdělávání dospělých, přičemž k těmto institucím jsou řazeny i knihovny. Více informací najdete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Naším prvotním záměrem byla spolupráce s knihovnami z pěti partnerských měst města Kroměříže, bližší poznání knihovnických standardů a příkladů dobré praxe z těchto institucí a států. Zájem však projevila jen jedna z námi oslovených knihoven, Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, z rumunského partnerského města Ramnicu Valcea. Po zveřejnění nabídky v databázích PartBase a Eurodesk jsme získali další čtyři partnery. Projektu se nakonec účastní tři knihovny (Česká republika, Rumunsko, Slovensko), dvě neziskové organizace (Itálie, Polsko) a firma (Portugalsko). Koordinátorem je Knihovna Kroměřížska.

Skutečnost, že v projektu nejsou jen knihovny, se brzy ukázala jako výhoda. Někdy je dobré a osvěžující opustit svůj vlastní píseček.

Cílem projektu je vzájemná výměna zkušeností z oblasti vzdělávání dospělých a  zkvalitnění služeb jednotlivých institucí v této oblasti. V současné době se soustředíme na prezentace příkladů dobré praxe, které jsou inspirativní a využitelné v partnerských institucích. Základem pro naplnění cíle projektu je šest seminářů, v každém státě jeden. Jejich obsahem jsou různé prezentace, workshopy, diskuse a návštěvy vzdělávacích institucí. Věnujeme se například metodikám jednotlivých kurzů, službám pro znevýhodněné skupiny osob, projektovému managementu nebo zkušenostem s různými aplikacemi (interaktivní komiksy, e-knihy). Na Madeiře jsme navštívili vzdělávací centrum, v Polsku kampus vysokoškolské knihovny.

Obr. 1: První pracovní setkání v Portugalsku

Obr. 1: První pracovní setkání v Portugalsku

Komunikace samozřejmě probíhá nejen v rámci seminářů. Kromě e-mailové komunikace využíváme Moodle, což je (mnohým studentům známé) e-learningové prostředí.

Knihovna Kroměřížska prezentuje na seminářích své zkušenosti s provozováním Centra celoživotního učení, s Univerzitou III. věku, Akademií III. věku a s několika dalšími vzdělávacími aktivitami. Současně prostřednictvím představování všech našich (tedy nejen vzdělávacích) aktivit a možností prezentujeme také celý systém veřejných knihoven v ČR.

Obr. 2: Druhé pracovní setkání v Kroměříži

Obr. 2: Druhé pracovní setkání v Kroměříži

Velmi přínosná se ukázala spolupráce s portugalskou společností Proinov. Tato firma se specializuje na vzdělávání dospělých prostřednictvím e-learningu, multimédií a didaktických her. Aplikace pro tuto činnost si sama vytváří, nebo programováním upravuje již existující volné zdroje. Od Proinovu se hodně učíme, a to i přesto, že nemáme společnou hlavní sféru činnosti. Jde například o profesionální využití Moodlu, Google Tools nebo webové platformy Google. Některé nástroje už využíváme v praxi.

Obr. 3: Autor článku při jedné z prezentací

Obr. 3: Autor článku při jedné z prezentací

Nedílnou součástí projektu je i poznávání jiných kultur. Největší množství informací si nakonec vždy vyměníme na společných večeřích. Má to i další rozměr. Italové nikdy nikam nepřijdou včas. Spolu s Portugalci by večeřeli až velmi pozdě večer. V Kroměříži jsme narazili na problém, protože všechny restaurace ve všední den zavírají ve 22:00. Všichni se zároveň divili, proč jsou kroměřížské ulice tak prázdné.

Do konce projektu zbývá ještě skoro rok. Myslím, že cíle projektu se daří plnit. Získali jsme ale mnohem víc: přátele, větší jistotu při používání angličtiny. Naučili jsme se také, jak opravdu profesionálně připravit několikadenní mezinárodní setkání.

Obr. 4: Logo projektu Etok

Obr. 4: Logo projektu Etok

Obr. 5: Logo projektu Lifelong Learning Programme

Obr. 5: Logo projektu "Lifelong Learning Programme"

Poznámky:
  1. Národní agentura proevropské vzdělávací programy [online]. 2010 [cit. 2010-09-09]. Grundtvig - Projekty partnerství. Dostupné z WWW: <http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=70&>
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ZAPLETAL, David. Vzděláváním k poznání – projekt Knihovny Kroměřížska. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 10 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13537. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13537

automaticky generované reklamy
registration login password