Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

The Musica 99: International Database of Choral Repertoire

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

The Musica 99: International Database of Choral Repertoire

0 comments

Ráda bych upozornila uživatele elektronických databází na CD-ROM Musica 99, který má ve fondu multimédií hudební oddělení Okresní knihovny v Hradci Králové. Databáze je vynikající pomůckou pro všechny, kteří se zabývají sestavováním repertoáru pěveckého sboru, budují vlastní databázi autorit nebo hledají doplňující údaje pro bibliografické citace. Titul je možné spustit s průvodním textem v angličtině, němčině, francouzštině nebo španělštině.

Data jsou rozdělena do tří modulů. Databáze publikovaných hudebních materiálů (hudebnin) určených pro sbory, tedy soupis vokální literatury obsahuje 70 000 velice podrobných záznamů. Vyhledávat je možné podle 26 hledisek (prakticky podle kteréhokoliv vloženého údaje). Mimo základních údajů, které jsou běžné ve všech standardních databázích, je to např. hledisko obtížnosti pro sbormistra nebo pro sbor, dále typ nebo obsazení sboru a počet hlasů, země původu skladatele nebo hudebního motivu, období, liturgické užití, žánr, styl, forma. Velkou výhodou je možnost užívat při zadávání dotazu slovník autorit jmenných nebo věcných. Samozřejmě lze zadávat dotazy jednoduché i kombinované (zadání různých polí s různým počtem opakování). Důležité je také vědět, že jsou zde zahrnuty i tituly z neanglicky mluvících zemí a tudíž jsou některé názvy a další údaje např. německy nebo latinsky. Vyhledané záznamy je možné zobrazit se všemi vloženými údaji nebo pouze jako stručný bibliografický soupis, lze vybírat z několika formátů pro tisk a uložení, editovat a kombinovat výsledné soubory dat.

Jako další dva moduly jsou na tomto titulu dostupné databáze skladatelů a databáze vydavatelů hudebních materiálů. Obě jsou propojeny s hlavní databází hudebnin. Skladatele (18 000 jmen) lze vyhledávat podle klasických kritérií (jméno, roky narození nebo úmrtí, období působení, země původu, pohlaví). Databáze hudebních vydavatelství přináší podrobné informace o kontaktech na 1200 institucí.

Podrobnější informace vám poskytne D. Škrabalová (e-mail: skrabalova@knihovnahk.cz). V lednu 2003 bude titul prezentován na stránkách Okresní knihovny HK v rubrice Představujeme vám fond CD-ROM.

Dodavatelem CD-ROM je JIMAZ s.r.o.. S firmou je dohodnuto, že soustředí objednávky do konce února 2003 a poté titul objedná v zahraničí. Při větším počtu ks je výrazně levnější poštovné.

V současné době je na webových stránkách www.MusicaNet.org prezentována aktualizovaná verze CD-ROM Musica 2. Ta už přináší 90 000 záznamů hudebnin, 20 500 autoritních záznamů skladatelů a 9 000 autorů textů, 1600 vydavatelství s aktuálními kontakty včetně e-mail a www adres. Databáze je doplněna 64 000 multimediálními odkazy (partitury, hudební ukázky, originální texty) na CD-ROM nebo na internet, kalendářem kulturních výročí pro roky 2002-2006.

Současně je zde uveden ceník produktu, veškeré kontaktní adresy vydavatele, on-line demo verze databáze (50 záznamů), informace o možném členství ve sdružení Musica International a především o časopisu International Choral Bulletin vydávaném International Federation for Choral Music v jazykových mutacích (německy, anglicky, španělsky, francouzsky) pro členy sdružení.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠKRABALOVÁ, Drahomíra. The Musica 99: International Database of Choral Repertoire. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 1 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-11204. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11204

automaticky generované reklamy
registration login password