Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Světový summit o informační společnosti v Tunisku

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Světový summit o informační společnosti v Tunisku

0 comments

Ve dnech 16.–18. listopadu 2005 se v Tunisku uskutečnila druhá fáze Světového summitu o informační společnosti (World Summit on the Information Society, WSIS). První summit se konal roce 2003 v Ženevě (o dokumentech přijatých na tomto shromáždění informoval také Ikaros).

Dění na letošním summitu bylo živě přenášeno prostřednictvím internetu a nyní jsou v rámci internetové prezentace Mezinárodní telekomunikační unie (International Telecommunication Union, ITU) k dispozici záznamy jednotlivých vystoupení. Mezinárodní telekomunikační unie se jako specializovaná agentura Organizace spojených národů stala hlavním organizátorem summitu.

Zatímco cílem první fáze summitu bylo v zásadě vytvořit a podpořit jasné vyjádření politické vůle a učinit konkrétní kroky vedoucí k vytvoření základů informační společnosti pro všechny (viz též na ženevském summitu přijaté dokumenty Deklarace zásad a Akční plán), cílem druhé fáze bylo uskutečnění ženevského Akčního plánu, dále pak nalezení řešení a shody v oblastech správy a financování internetu a rovněž implementace dokumentů přijatých v obou fázích summitu.

Tuniské fáze se zúčastnili jak představitelé států a vlád, ministři a další vysocí úředníci státní správy, tak reprezentanti mezinárodních organizací, soukromého sektoru a občanské společnosti. Celkový počet účastníků summitu, kteří pocházeli z celkem 174 zemí, přesáhl úctyhodné číslo 19 000 (seznam účastníků je k dispozici na webu summitu). Českou republiku na summitu oficiálně reprezentovala ministryně informatiky Daniela Bérová.

Nejdůležitějšími dokumenty přijatými na listopadovém summitu byly Tuniský závazek a Tuniská agenda pro informační společnost.

Samotnému tuniskému summitu předcházela řada dalších akcí. Jednalo se například o setkání přípravných výborů nebo o konferenci s názvem Knihovny – informační společnost v akci (Libraries – the Information Society in Action), na níž byl přijat Alexandrijský manifest o knihovnách, informační společnosti v akci (Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Světový summit o informační společnosti v Tunisku. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 1 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12009. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12009

automaticky generované reklamy