Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt České výkladové terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vstupuje do další fáze

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Projekt České výkladové terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vstupuje do další fáze

0 comments
Autoři: 

Po téměř 40 letech vzniká nový oborový terminologický slovník a i Vy máte možnost být u toho!

V loňském desátém čísle časopisu Ikaros jsme vás stručně informovali o projektu TDKIV, jehož řešení bylo zahájeno 1. 7. 2001. V tomto článku bychom vás rádi stručně seznámili s dosavadním vývojem projektu a zejména s perspektivou jeho dalšího rozvoje do konce roku 2002.

Druhé pololetí roku 2001 bylo věnováno přípravě metodických, organizačních, administrativních a technických podkladů a rozhodnutí nezbytných pro úspěšnou realizaci projektu. Pro vlastní výsledek projektu je nejpodstatnější stanovená struktura hlavního hesla jednotlivých termínů, která je následující:

  • termín
  • poznámka
  • jazykový ekvivalent termínu (synonyma, antonyma apod.)
  • anglický ekvivalent termínu
  • výklad termínu
  • zdroj výkladu termínu
  • příbuzný (související) termín

Kromě hlavního hesla bude databáze obsahovat vedlejší hesla, tj. hesla nepreferovaných termínů odkazující na hlavní hesla. Vedlejší heslo má následující strukturu:

  • termín
  • poznámka
  • odkaz na preferovaný termín (hlavní heslo)

Na konci roku 2001 se do projektu rovněž zapojili externí spolupracovníci, kteří do konce února 2002 provedli výběr relevantních oborových termínů v jednotlivých tematických oblastech.

Tím skončila I. fáze projektu TDKIV, jejímž úkolem byly přípravné práce a provedení výběru termínů, které budou dále zpracovávány v další, II. fázi projektu. Minulý měsíc (duben) proběhlo zpracování termínů dodaných od jednotlivých externích spolupracovníků, které spočívalo především v odstraňování duplicit vybraných termínů, vyřazování nerelevantních termínů a doplňování termínů relevantních. Výsledný soubor vybraných termínů byl opět předán externím spolupracovníkům ke zpracování, které spočívá ve tvorbě hesla termínu podle výše uvedené struktury hesla.

Záměrem projektu je vytvořit terminologickou databázi, která bude obsahovat rozsáhlý a reprezentativní výběr oborových termínů s důrazem na aktuální trendy v oboru knihovnictví a informační věda s přesahem do příbuzných disciplín. Protože se oborová teorie i praktická činnost stále více specializuje, nedomníváme se, že žádoucího výsledku lze dosáhnout pouze pomocí sil redakční rady projektu a externích spolupracovníků.

Ve II. fázi projektu proto předpokládáme spolupráci co největšího okruhu odborníků ze všech dílčích disciplín oboru knihovnictví a informační věda, proto jsme vystavili aktuální seznam termínů, které byly doposud vybrány do databáze.

Na základě uvedeného seznamu termínů mají všichni zájemci možnost navrhovat termíny, o kterých se domnívají, že by v TDKIV neměly chybět. Navržené termíny bude posuzovat redakční rada, která rozhodne o konečném výběru termínu. Zpracování termínů do hesel bude záležitostí další samostatné fáze. Návrhy termínů zasílejte, prosím, na níže uvedenou adresu i s uvedením jejich zdroje do konce září 2002.

Za každý nový navržený termín, který redakční rada schválí pro zařazení do databáze, obdrží navrhovatel 8 Kč.

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Schwarz
e-mail: schwarzjv@seznam.cz
mobil: 0602-411 887

#?-:nbsp;


Redakce se omlouvá za to, že původně byla jako autorka tohoto článku chybně uvedena PhDr. Jarmila Burgetová.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Projekt České výkladové terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vstupuje do další fáze. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 5 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-12374. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12374

automaticky generované reklamy
registration login password