Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pokročilé vyhledávací služby (nejen) pro DMS (Pavel Kocourek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Pokročilé vyhledávací služby (nejen) pro DMS (Pavel Kocourek)

0 comments
Autoři: 
Systém CONVERA umožňuje znalostní vyhledávání a kategorizaci. Podle slov Pavla Kocourka by podnikové informace měly být přístupné přes jedno rozhraní (a to webové), nikoliv prostřednictvím vstupů do různých aplikací. Convera zabezpečeným způsobem umožňuje prohledávání různých datových zdrojů, dat různých typů a formátů. Vyhledávání pracuje s morfologií, sémantikou a boolean operátory, které směřuje k zadávání dotazů v přirozeném jazyce. Hodnocení relevance výsledku hledání zakládá na kompletnosti, kontextové evidenci, sémantické vzdálenosti, fyzické vzdálenosti a hustotě hitů. KM funkce zahrnují inteligentní vyhledávání, kategorizaci, vícejazyčnost a vícejazyčné vyhledávání, vyhledávání v multimédiích, škálovatelnost a flexibilita (různé možnosti růstu, různá zatížení systému). Řešení pomocí tohoto systému může přinést odhalení nepotřebných informací, zprůhlednění informačních toků, snížení nákladů na zpracování a zpřístupňování informací, zvýšení konkurence, úspory času. (pj)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Pokročilé vyhledávací služby (nejen) pro DMS (Pavel Kocourek). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-10-02]. urn:nbn:cz:ik-11322. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11322

automaticky generované reklamy