legislativa

Analýza zkušebního provozu databáze soudních rozhodnutí - projektu JUDIKATURA

English title: 
Analysis of the Court Decisions Database trial version – the JUDIKATURA project
Abstract: 

This article presents a trial version of the JUDIKATURA project – online web-based search engine of the Court Decisions Databes of Czech Republic. It describes the proces of its launching and evaluates its functionalities and content.

Úvod

V květnu letošního roku byla veřejnosti zpřístupněna dlouho očekávaná databáze soudních rozhodnutí (judikatur), která tak doplnila portfolio elektronických informačních služeb nabízených českou veřejnou správou. Podrobnější průzkum prozatímního zkušebního provozu ovšem odhaluje některé podivuhodné aspekty, které zcela korespondují s celkovým polozmateným obrazem současné české justice.

Pekárek, Aleš. Analýza zkušebního provozu databáze soudních rozhodnutí - projektu JUDIKATURA . Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7050>. urn:nbn:cz:ik‐007050. ISSN 1212-5075.

Konference CNZ 2010

Ve čtvrtek 30. září 2010 proběhl v prostorách Národního archivu v Praze již pátý ročník odborné konference CNZ, která si svým názvem opět položila otázku „Co po nás zbude?“. Hlavními tématy konference byly jako obvykle elektronické dokumenty, datové schránky, zabezpečení dat a legislativa a především otázky dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů. Podtitul letošního ročníku zněl „eArchivace na výsluní“.

Rylich, Jan. Konference CNZ 2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6495>. urn:nbn:cz:ik‐006495. ISSN 1212-5075.

K platbám v rámci meziknihovních výpůjčních služeb

English title: 
On payments in the context of interlibrary loan services
Abstract: 

The article argues that domestic interlibrary loans in the Czech Republic are supposed to be provided for free. The current library law clearly states that libraries cannot charge for this service. However, as recent discussions in the Czech library community have shown, some libraries do charge for providing domestic interlibrary loans, by the way of charging reimbursement of postage and handling costs.

Část knihovnické veřejnosti byla v minulých týdnech svědkem, ba i účastníkem diskuse o platbě v rámci meziknihovních výpůjčních služeb. Diskuse v elektronické konferenci, stejně jako i jedna diskuse v tradiční formě, jíž jsem měl možnost být svědkem, se týkala otázky, zda dožádané knihovny mají uplatnit právo zakotvené v ustanovení poslední věty § 14 odst. 4 Knihovního zákona, že „Provozovatelé knihoven mohou požadovat úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu“, resp.

Matušík, Zdeněk. K platbám v rámci meziknihovních výpůjčních služeb. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6494>. urn:nbn:cz:ik‐006494. ISSN 1212-5075.

Budování sbírek pro zrakově postižené z pohledu legislativy

English title: 
Building of collections for visually impaired from legislative perspective
Abstract: 

The article deals with the problem of making accessible documents for visually impaired from legislative point of view. Currently probably every document exists in the electronic format before publication. This article proposes change of legislation with purpose to make access to publications easier for visually impaired.

Následující text si klade za cíl zmapovat problematiku budování sbírek pro zrakově postižené z hlediska legislativy, upozornit na problematická místa a nastínit cestu k řešení.

Jurmanová Volemanová, Věra. Budování sbírek pro zrakově postižené z pohledu legislativy. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5878>. urn:nbn:cz:ik‐005878. ISSN 1212-5075.

Informační politika Clintonovy éry v USA

English title: 
Information policy during Clinton era in the USA
Abstract: 

The purpose of the master’s thesis is to characterise historical aspects of the US information policy and its specific features. Furthermore, I focus on the outline of the biographical data of Bill Clinton and Albert Gore. The aim of this thesis is to present a detailed description and definition of the US information policy during the Clinton – Gore presidency, a detailed summary and description of particular initiatives. Subsequently, the thesis provides an outline of US information policy during the George W. Bush presidency. (The abstract refers to the original text.)

Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v lednu 2009.

Bibliografický záznam původní práce: POLJAKOVÁ, Anežka. Informační politika Clintonovy éry v USA [Information policy during Clinton era in the USA]. Praha, 2008. 107 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr.
Poljaková, Anežka. Informační politika Clintonovy éry v USA. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5367>. urn:nbn:cz:ik‐005367. ISSN 1212-5075.

Ochrana osobních údajů v Evropské unii

Podnázev: 
28. leden – Evropský den ochrany osobních údajů
English title: 
Personal data protection in the European Union
English subtitle: 
European Data Protection Day on 28 January
Abstract: 

Protecting people’s data from misuse is the aim of several EU legislative acts adopted since 1995 up to now. Appointment of European Data Protection Supervisor and an initiative of European Data Protection Day on 28 January can contribute to the positive development in this respect.There is a need to balance access to personal data for the purpose of protecting security of EU citizens and fighting crime with protecting people’s privacy rights.

Úvod

Registrace čtenářů v knihovnách, rezervace letenek, lékařské ošetření, zřízení bankovního účtu, používání kreditních karet, surfování po internetu – to všechno jsou činnosti, při kterých lidé poskytují – často bezděčně – své osobní údaje.

Hradilová, Jitka. Ochrana osobních údajů v Evropské unii. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4552>. urn:nbn:cz:ik‐004552. ISSN 1212-5075.

O knize Úvod do eGovernmentu

English title: 
On the book "Introduction to eGovernment"
Abstract: 

In July 2007 a publication Introduction to eGovernment was published by Government of the Czech Republic. This article summarize the content of the book; it covers development of eGovernment in Czech Republic, communication security of the system, examples of electronic applications are noticed. The book goes into general rules and information ot the document management system, a broad issue of the open formats and Open Source is mentioned, the end of book is dedicated to commercial applications used in the Czech Republic.


Štědroň, Bohumír. Úvod do eGovernmentu : právní a technický průvodce. Praha : Úřad vlády české republiky, 2007. ISBN 978-80-87041-25-3.

Vavříková, Lucie. O knize Úvod do eGovernmentu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4403>. urn:nbn:cz:ik‐004403. ISSN 1212-5075.

Second Life - silný hráč na virtuálním poli měnící se pod palbou reality

English title: 
Second Life - strong player in the virtual field changing under fire of reality
Abstract: 

Second Life has proved to be a viable project; number of avatars in this virtual world is exponentially increasing and has already reached nine million. But bases of virtual world itself are changing because of this rapid wave of interest. Anonymity in Second Life was broken because of child pornography issue, gambling was banned following law in real world, identification of avatar users will be implemented. Second Life as an independent virtual environment has turned into commercially successful "Second Real Life".

Je tomu více jak rok, co jsem do Ikara přispěl s článkem, ve kterém jsem se (mimo jiné) rozepsal o tom, co je "Second Life" (dále jen SL) a v čem můžeme vidět výjimečnost tohoto 3D virtuálního světa - více na http://www.ikaros.cz/node/3568. Jak vypadá Second Life nyní? Jak se změnil pohled na něj? Je prázdný nebo je využíván? Zanikne v podobě, jak je znám nyní? Na tyto a související otázky se v tomto článku pokusím alespoň v krátkosti odpovědět.

Štogr, Jakub. Second Life - silný hráč na virtuálním poli měnící se pod palbou reality. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4304>. urn:nbn:cz:ik‐004304. ISSN 1212-5075.

Báze WEB Národní knihovny ČR zpřístupněna

V polovině září 2003 byla veřejně zpřístupněna v rámci elektronického katalogu Národní knihovny ČR báze WEB. Ráda bych v tomto příspěvku reagovala na pár otázek, které jsem dosud v souvislosti s touto bází dostala a které svědčí o tom, že je třeba ujasnit, k čemu báze slouží a co od ní uživatel nemůže očekávat.

Celbová, Ludmila. Báze WEB Národní knihovny ČR zpřístupněna. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1490>. urn:nbn:cz:ik‐001490. ISSN 1212-5075.

Hodnotná příručka o právním hledisku svobodného přístupu k informacím

KUŽÍLEK, Oldřich, ŽANTOVSKÝ, Michael. Svoboda informací : Svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky. Praha : Linde, 2002. 182 s. ISBN 80-7201-318-1.

Streit, Vincenc. Hodnotná příručka o právním hledisku svobodného přístupu k informacím. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1424>. urn:nbn:cz:ik‐001424. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah