Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O výjimečnosti

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

O výjimečnosti

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

to, co se nabízí na každém rohu, je bezcenné. Čeho je všude mnoho ve všech podobách, tomu nevěnujeme pozornost. Co je však jedinečné, k tomu se upíná pozornost mnohých. Jedinečnost, cena a smysl jsou ale záležitostí hodnot, pro které neexistuje univerzální etalon. Jak ostatně pravil chalífa Umar ibn al-Chattáb v roce 642 při ničení Alexandrijské knihovny: „Jestliže se tyto knihy Řeků shodují s knihou boží [tj. Koránem], jsou zbytečné a není třeba je uchovávat; neshodují-li se však s knihou boží, jsou škodlivé a musí být zničeny.“ Svazky jedinečné knihovny antického starověku pak prý byly spáleny v lázních.

Tato 1367 let stará událost nabývá nečekané aktuálnosti v době, kdy Evropou obchází strašák islamizace. Rychlé pomuslimštění starého kontinentu se však zdá být spíše křesťanskou propagandou než čímkoliv jiným, proto nám snad ještě zbyl nějaký čas pro rozvíjení výjimečných hodnot, které evropská společnost za staletí své existence vybudovala.

Alexandrijská knihovna sice zmizela v plamenech, jiné knihovny se však mají čile k světu a schraňují fondy ještě výjimečnější než jejich starodávná předchůdkyně. V aktuálním čísle Ikara se mj. můžete seznámit s dvěma takovými institucemi: knihovnou Libri prohibiti, která buduje středoevropsky (v jistém smyslu ale světově) významnou sbírku nejen české samizdatové a exilové literatury, a knihovnou Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, která sice není tak jedinečná jako prve jmenovaná, jejíž cenné fondy i příjemné prostředí však potěší všechny odborné zájemce o dějiny tónů a zpěvu.

Výjimečný fond je základ, ovšem pokud s ním nejsou provázány moderní a funkční, technologickým možnostem doby odpovídající služby, jedna noha schází. To si uvědomili v pražském Francouzském institutu, kde ve zdejší mediatéce rozjeli unikátní, v českém prostředí prozatím jedinečnou službu digitálních výpůjček, nazvanou Bibliomédias. Jestli by české knihovny v oblasti zpřístupňování dokumentů měly následovat nějaký směr, tak je to právě tato služba Francouzského institutu, která může být tou hlavní inspirací.

Mít úžasné fondy a služby je skvělé, ale ještě tu do třetice něco chybí. Lidé! A lidé (mezi něž knihovníci a informační pracovníci také patří, i když někteří o tom pochybují) se rádi setkávají. Ze zpráv, které z těchto setkání přináší prosincový Ikaros, bychom rádi upozornili zejména na konferenci Infokon 2009, jež se už potřetí stala jedinečným inspirativním setkáním brněnských, opavských a pražských studentů oboru a dalších odborníků. Jako přímý účastník této akce mohu s plnou odpovědností prohlásit, že písemná zpráva o konferenci Infokon je už pouhým vzdáleným odleskem dějů, atmosféry a inspirativního jiskření, které celou akci provázelo. O tom se ostatně budete moci přesvědčit zase za rok, pokud se zařadíte mezi aktivní účastníky setkání.

Nyní je však před námi konec roku, spojený jednak s hektickým uzavíráním grantových projektů, jednak s časem vánočním a silvestrovským. K tomu poslednímu Ikaros jako obvykle v polovině prosince přispěje svým rozverným 13. číslem, proto se ještě letos definitivně loučit nebudeme.

V každém případě platí: Buďte výjimeční!

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. O výjimečnosti. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 12 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-13304. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13304

automaticky generované reklamy
registration login password