Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
El. publikování v Bulharsku - Postavení knihovny jako aktivního partnera v komunikaci vědeckých informací (Milena Milanova) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Open Access - Alternativa pro horší časy? 3.618 x 0
Malé knihovny I. 2013, ročník 17, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 3.615 x 0
KRE 13: Národní systém nákupu e-zdrojů – Budeme mít CzechELib? 2013, ročník 17, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.615 x 2
(Vý)prodej grantů 2014, ročník 18, číslo 13 Evropské rozměry 3.614 x 0
Nabídka vyřazených knihovníků 2011, ročník 15, číslo 13 Z redakční pošty 3.610 x 0
Rádio LibRa: Souhrn sekcí Informační zdroje třikrát jinak a Digitální zpřístupnění knihovních sbírek (T. Matýsová a J. Němec) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění knihovních sbírek 3.610 x 0
Z oblasti vyhledávání informací… (Pavel Kocourek) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Budoucnost vyhledávání 3.606 x 0
Od zprostředkovaných zkušeností uživatelů po intuitivní využití knihovny? (Richard Burkitt) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa 3.599 x 0
Nové publikace a licenční politika u Nature Publishing Group v roce 2006 (Rocio Machhausová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Přírodní vědy a technika - kolébka elektronických zdrojů 3.588 x 0
Konference EFI 2014 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.586 x 0
Soutěž Společně otevíráme data přinesla řadu užitečných aplikací 2014, ročník 18, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.578 x 0
Bouřlivé letní osvěžení 2012, ročník 16, číslo 7 Editorial 3.572 x 0
Novinky, ikonky a poděkování 2012, ročník 16, číslo 6 Editorial 3.564 x 0
Výzvy na trhu s informačními zdroji (Vladimír Karen) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací I. 3.560 x 0
Exkurze do Knihovny Polského institutu v Praze 2013, ročník 17, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.556 x 0
FashionTech 2015 2015, ročník 19, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.546 x 0
Festival Slovesná jar v znamení storočnice Bohumila Hrabala 2014, ročník 18, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 3.538 x 0
Konference DisCo 2013 - nové technologie a mediální gramotnost 2013, ročník 17, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 3.537 x 0
Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven? (Zuzana Helinsky) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Knihovna a finance 3.536 x 0
Zpráva ze semináře EZB 2013, ročník 17, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.536 x 0

Stránky

registration login password