Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knowledge Institutions in the 21st Century (Chris Batt)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Knowledge Institutions in the 21st Century (Chris Batt)

0 comments
Autoři: 
Chris Batt

Chris Batt promluvil ve svém příspěvku o aktivitách a zkušenostech z “Museums, Libraries and Archives Council” (MLA) Velké Británie. Jedná se o centrální státní instituci, jejímž úkolem je strategické plánování a tedy i vytváření profesionálních “pohledů do budoucna” a investičních záměrů.

Současnou vizí z dílny MLA je „díky znalostem dosáhnout kreativního a úspěšného národa“. Cílem je propojit každodenní život veřejnosti se znalostmi, a to s velkou pomocí „knowledge institutions“ (znalostních institucí), které jsou v pojetí MLA „globální pamětí světa“. Iniciativa s názvem „Digital Futures Programme“ vychází přitom ze zjištění, že na celém světě sice existuje značné množství projektů a databází, ale občané tyto potenciální přístupy nevyužívají, protože „googlují“ s cílem dostat se ke konkrétní informaci a přeskakují tak hierarchicky úroveň, na které se projekty a instituce MLA prezentují, resp. na kterých prezentují své výstupy. Přitom jsou ale instituce MLA stále považovány za nejdůvěryhodnější zdroje informací!

Jako možná varianta se tak nabízí využití faktu, že „digitální knihovna není tradiční knihovnou, ale knihovník-online je stále knihovníkem“. Jde o využití interaktivních virtuálních služeb a ICT k umocnění a rozšíření možností kontaktu mezi „hledajícím“ a „vyhledávajícím“, mezi veřejností a informačními profesionály. Z globální „google úrovně“, na které je těžké nalézt praktické „lokální“ informace, by se touto cestou, cestou „lidského zprostředkování“, mohlo podařit přesměrovat každodenní dotazy a problémy tam, kde se nachází jejich řešení. V příspěvku byl představen i inovativní název takového rozhraní/prostředí - „myberspace“.

Zároveň bylo zmíněno několik zajímavých projektů z Velké Británie, jako např. EnrichUK – projekt digitalizace takřka všech typů dokumentů ze všech vědních oborů zahrnující desítky databází, jehož výsledky jsou zdarma přístupné na internetu – nebo PortCities Project, projekt, kterého se zúčastnily všechny instituce MLA pěti velkých přístavních měst Velké Británie s cílem vytvořit web historie mořeplavby.

JaS

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Knowledge Institutions in the 21st Century (Chris Batt). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2022-12-07]. urn:nbn:cz:ik-11883. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11883

automaticky generované reklamy
registration login password