Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tři základní principy sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET (Daniel Schwarz)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Tři základní principy sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET (Daniel Schwarz)

0 comments
Autoři: 

Daniel Schwarz

Daniel Schwarz začal u zkratky MEFANET, která označuje Medical Faculties Network, jejíž vznik se datuje k r. 2004. V dnešní době je do této sítě zapojeno 11 fakult, přičemž hlavním cílem je sdílení vzdělávacích materiálů. Základem je vzdělávací webový portál lékařské fakulty, který poskytuje různé druhy vzdělávacích materiálů - obrazové atlasy, obrázky, elektronické kurzy a další. Projekt portálu přispěl nejen ke kvalitě vzdělávacích materiálů, ale také k podpoře rozvoje elektronických materiálů pro výuku. Jedná se o elektronický publikační systém, přičemž ostatní partneři sítě získávají samostatně instalovatelné webové aplikace, které jsou dostupné skrze centrální bránu. Lze vyhledávat na základě oboru, klíčových slov aj. Objem materiálů pozvolna roste.

Prvním ze třech zmíněných principů je mapa oborů. Ačkoliv má každá instance možnost navolení vlastní struktury, musí povinně sdílet seznam / mapu oborů (těch je cca 50, v ČJ i AJ), která je poměrně rigidní - mění se pouze jednou za rok a změnu schvaluje rada projektu MEFANET. Druhým principem je autentikace, resp. jednotný rámec pro autorizaci. Rámec stanovuje uživatelské role a jejich omezení. Mj. je k dispozici i možnost nastavit přístupnost materiálu jen na vyžádání. Autorizace je zabezpečna přes eduID.cz. Třetím principem je evaluace kvality materiálů, v rámci které se historicky využívaly komisionální hodnocení nebo garanty.

Před dvěma měsíci byl spuštěn 4d model hodnocení digitálního obsahu: recenze, úroveň, média/multimédia, skóre od uživatelů. Každá partnerská fakulta má jednoho garanta, který vybírá recenzenty (navržené systémem) pro posouzení. Materiál je pak zveřejněn i s multimédii a dalšími metadaty, včetně výsledků 4d hodnocení nebo posudků. Uvedena je také informace o autorských právech dle Creative Commons. Autoři se budou do budoucna snažit portál dále rozvíjet a zpětně zvalidovat obsah. V diskuzi D. Schwarz osvětlil, že uživateli jsou především studenti a doktoři, postupně budou portál rozvíjet i pro pracovníky fakultních nemocnic.

(lv)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Tři základní principy sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET (Daniel Schwarz). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2020-10-28]. urn:nbn:cz:ik-13699. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13699

automaticky generované reklamy
registration login password