Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
KRE 13: Národní systém nákupu e-zdrojů – Budeme mít CzechELib? 2013, ročník 17, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.545 x 0
Ikaros 2017 2017, ročník 21, číslo 1 Editorial 3.538 x 2
Konference EFI 2014 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.538 x 0
Výzvy na trhu s informačními zdroji (Vladimír Karen) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací I. 3.530 x 0
(Vý)prodej grantů 2014, ročník 18, číslo 13 Evropské rozměry 3.530 x 1
Soutěž Společně otevíráme data přinesla řadu užitečných aplikací 2014, ročník 18, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.528 x 0
Exkurze v archivu a knihovně Českého rozhlasu 2015, ročník 19, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.524 x 0
Bouřlivé letní osvěžení 2012, ročník 16, číslo 7 Editorial 3.519 x 0
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2017 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 3.518 x 1
Aprílový výběr 2016 2016, ročník 20, číslo 4 Informační přesahy 3.517 x 1
Přivítání v novém roce 2014, ročník 18, číslo 1 Editorial 3.514 x 0
Novinky, ikonky a poděkování 2012, ročník 16, číslo 6 Editorial 3.508 x 0
Nástroje Ex Libris pro efektivní práci s elektronickými informačními zdroji (Jiří Pavlík, Jan Pokorný, Martin Ledínský) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro el. inf. zdroje a služby 3.496 x 1
Češi jako čtenáři v roce 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Výzkumná činnost 3.491 x 1
Rádio LibRa: Souhrn sekce Jak lépe vyhledávat (Tomáš Bouda a Jan Němec) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Jak lépe vyhledávat 3.491 x 0
Exkurze do Knihovny Polského institutu v Praze 2013, ročník 17, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.490 x 0
Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven? (Zuzana Helinsky) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Knihovna a finance 3.489 x 3
Konference DisCo 2013 - nové technologie a mediální gramotnost 2013, ročník 17, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 3.484 x 0
Festival Slovesná jar v znamení storočnice Bohumila Hrabala 2014, ročník 18, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 3.483 x 0
FashionTech 2015 2015, ročník 19, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.477 x 0

Stránky

registration login password