Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 19. část 2018, ročník 22, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 1.711 x 0
Milionářem se stává... – jak dopadla silvestrovská minisoutěž naruby 2006, ročník 10, číslo 1 Editorial 11.339 x 0
Seminář Knihovny a senioři ve vsetínské knihovně 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.633 x 0
Národní knihovna ČR ukončila milénium Českými knihami 20. století 2001, ročník 5, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 5.961 x 0
Rozvoj marketingových strategií pro dLIST a LIS Commons (Dominika Sokol) 2007, ročník 11, číslo 1/2 Marketing Information Tools I. 4.187 x 0
Modulární systém dodávání dokumentů (Bohdan Šmilauer, Pavel Vetešník) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Elektronické doručování dokumentů - současné trendy 5.228 x 0
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 13.515 x 0
Školní mediatéka a Internet v období informační společnosti 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.753 x 0
Knihovnická rekonstrukce knihovny v Plané nad Lužnicí 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.419 x 0
Studentská minikonference o počítačových hrách (2016) 2017, ročník 21, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 1.770 x 0
Marie Ludmila Černá-Šlapáková 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 10.663 x 0
Lidové noviny podřezaly větev pod oborem knihovnictví - budoucností je katalogizace a ochrana fondů 2001, ročník 5, číslo 1 Odborné vzdělávání 8.448 x 0
Posluchačská zpráva z První české Wikikonference 2010, ročník 14, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.736 x 0
Právnická Odyssea 2004, ročník 8, číslo 5 Vrahem je knihovník (kulturní rubrika) 9.222 x 0
Prolínání a střetávání reálného a virtuálního světa 2007, ročník 11, číslo 9 Editorial 4.539 x 0
Předplatné EIZ v akademickém a komerčním sektoru (Barbara Dixee) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Trendy a technologie v EIZ 2.847 x 0
Exkurze v Knihovně Divadelního ústavu 2016, ročník 20, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 2.262 x 0
Budou vědecké informace volně dostupné? (Jaroslav Šilhánek) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Elektronické zdroje - výzva pro informační pracovníky 5.078 x 0
Učené hádání a Dni vedeckých knižníc 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.978 x 0
Konference EUNIS 2006 - Digitální knihovny: provoz a budování 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.155 x 0

Stránky

registration login password