Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Co najdeš v síti? Změna konceptu relevance výsledků vyhledávání v sociálních sítích (Kateřina Hronová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Budoucnost vyhledávání 4.525 x 0
O krok napřed se ScienceDirect (Annemarie Koot) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání 3.969 x 0
Jak lze prakticky využít Polytematický strukturovaný heslář pro věcný popis elektronických zdrojů 2009, ročník 13, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 9.943 x 0
Pár poznámek z přednášek dr. Alenky Šauperlové 2005, ročník 9, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.585 x 0
Bezbariérová.knihovna.cz – spojení se světem handicapovaných 2011, ročník 15, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 8.457 x 0
Zpráva z 6. ročníku konference EEEGov Days 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.146 x 0
Spojené státy mají stále dominantní postavení mezi uživateli Internetu 2003, ročník 7, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 4.956 x 0
Elektronické informační zdroje pro oblast medicíny 1998, ročník 2, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 7.890 x 0
K lingvistickým základům záismu aneb Ze zápisníku korektora 2006, ročník 10, číslo 13 Výzkumná činnost 4.448 x 0
Lékařské sítě 2012, ročník 16, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 5.429 x 0
V Banskej Bystrici rokovali o možnostiach rozvoja kľúčových kompetencií jednotlivca na pôde knižnice 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.434 x 0
Douglas Merrill v Praze aneb Google (vy)hledá 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.857 x 0
Šikovné pokrytí na málo místech 1997, ročník 1, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.014 x 0
Odměna autorům za půjčování jejich děl v knihovnách 2005, ročník 9, číslo 6 Informační politika 8.910 x 0
Vláda navrhuje přidělit na VISK 20 miliónů korun 2002, ročník 6, číslo 11 Informační politika 4.505 x 0
V "mokré" knihovně 2006, ročník 10, číslo 9 Nad webovými stránkami knihoven 5.219 x 0
Vyhledávání nebo nalezení informací? (Vilém Sklenák) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Pokročilé vyhledávání 2.315 x 0
Dva roky s elektronickými knihami vydavatelství Springer (Focko Robbert van Berckelaer) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací 4.298 x 0
Bez Národní knihovny si nedovedu život ani představit 2001, ročník 5, číslo 6 Rozhovor 5.057 x 0
Pátý ročník konference INSPO 2005, ročník 9, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.721 x 0

Stránky

registration login password