Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Oxford Dictionary of National Biography (Machteld de Waard)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Oxford Dictionary of National Biography (Machteld de Waard)

0 comments
Autoři: 
Machteld de Waard

Zástupkyně Oxford University Press v krátkém příspěvku přiblížila databázi "Oxford Dictionary of National Biography" - původně, v tištěné verzi, 60 dílnou encyklopedii se 60.000 stran a 10.000 ilustracemi. Tato byla pro potřeby elektronické verze obsahově zcela přepracována a rozšířena ze 14.000 na 50.000 biografií již nežijících osobností Velké Británie, které nyní pokrývají více jak 2400 let historie. Všechny osoby jsou vzájemně propojeny odkazy, a to např. skrze relevantní události, místa a pochopitelně osoby. Zajímavostí databáze je uložení a zveřejnění všech verzí biografie konkrétní osoby, a to často ve variantách přímo protichůdných, stejně protichlůdných, jako se liší hodnocení a náhled na působení té které osobnosti v proudu času - a např. dle hodnocení toho kterého státu.

JaS

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Oxford Dictionary of National Biography (Machteld de Waard). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-04-15]. urn:nbn:cz:ik-11856. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11856

automaticky generované reklamy
registration login password