Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Některé problémy transformace firemního informačního střediska na středisko znalostní (Jan Vymětal)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Některé problémy transformace firemního informačního střediska na středisko znalostní (Jan Vymětal)

0 comments
Autoři: 

Jan Vymětal Tématem přednášky je transformace informačního střediska – problémem a martyriem procesu změny. Změna na středisko znalostí: podle J.Vymětala v budoucnu dojde k překryvu informačního a personálního útvaru, koncentrace znalostních expertu do jednoho místa a optimální využití jejich dovedností. Prakticky využívat lidi, kteří umí znalosti prakticky využívat. Informační středisko pak neposkytuje služby, ale stává se partnerem (vedení podniku nemá patent na pravdu). Změna myšlení: znalosti jako nejdůležitější kapitál organizace, lidské zdroje. Doplnění technokratického myšlení o humanitní část, má být základem řízení, rozvoj kreativity, kritického myšlení, intuice jako funkce vědomostí, znalostí, zkušeností. Být ochotný podstupovat riziko a pracovat v týmu, chyba je však investice do budoucnosti (máme právo na chybu, nikoliv ale opakovaná). Právo na správné otázky a nikoliv si říkat „něco nejde“ - avšak „jak by to mělo jít“. Změna managementu střediska i organizace: dosadit konkurenta manažerům, tím však vznikne tření - 80% zisku tvořeno 20% lidí a ti jsou nejdůležitější, o znalostního pracovníka pečovat jako o oko v hlavě. Zvažovat paralelismus a vhodnost lidí. Specialista nemusí dělat věci správně, ale dělat správné věci. Změna kultury organizace: vybudovat závaznou strukturu, vytvořit infrastrukturu pro sdílení – nutno překonat diletantský názor, že vše, co ví, musí sdělit – má se jednat o sdílení, oboustranné – nikoliv využívání. Vytvořit vhodné podmínky pro znalostní specialisty, týmovou spolupráci, prostor pro vlastní vývoj, eliminace závisti, arogance, odpouštění neúspěchů. Budovat paměť organizace. Využívání znalostí a motivace seniorů. Předcházet vyhoření exponovaných pracovníků, prostě rozvinout, ale také udržet, naučit odpočívat. Změna vzdělávacího procesu: přechod k účící se organizaci, znalostní pracovníci jsou často samostatní a je nutno to podporovat – poločas rozpadu vzdělávání 4-5 let. Přivést odborníky z praxe do univerzit jako externisty, změny ve spojení školství a praxe.

(text konferenčního příspěvku)

(rca)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Některé problémy transformace firemního informačního střediska na středisko znalostní (Jan Vymětal). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2022-11-27]. urn:nbn:cz:ik-12529. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12529

automaticky generované reklamy
registration login password