Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince

0 comments

Veřejná dražba informační agentury Anopress se uskuteční 18. prosince t. r. od 14 hodin v sídle Autoklubu ČR (Opletalova 29, Praha 1). Předmětem dražby, kterou pořádá společnost GAVLAS, jsou hmotný investiční a neinvestiční majetek, práva k užívání programů, registrované domény a další majetkové hodnoty podle stavu k 30. září 2001 a v ceně, která na základě znaleckého posudku činí více než 18,5 miliónu korun. Vyvolávací cena byla stanovena na 11 miliónu a dražební jistota na jeden milión korun.

V období od 12. dubna 2001, kdy byl na Anopress vyhlášen konkurz, do 30. září 2001 vykázala tato společnost výsledek v běžné hospodářské činnosti 4,4 miliónu korun. Podle informací, které má Ikaros k dispozici, byla důvodem k uvedenému kroku neschopnost vyrovnat závazky vůči společníkům, které vznikly v letech 1997-1999, tedy z doby, kdy se Anopress etabloval na českém trhu. Majoritním společníkem byla akciová společnost PVT.

V současnosti má Anopress asi 300 klientů (např. Kancelář prezidenta republiky, obě komory parlamentu, ministerstva, knihovny, redakce, průmyslové podniky). Základním produktem Anopressu je on-line databáze TamTam, v níž je soustředěno v plném znění 11 celostátních deníků, 90 regionálních deníků, více než dvacet odborně zaměřených, populárních a zpravodajských časopisů (včetně Ikara s retrospektivou od září 1999). Její součástí jsou také záznamy vybraných televizních a rozhlasových pořadů, referenční zdroje, sbírka zákonů od roku 1945, Elektronická knihovna českého parlamentu a servis České informační agentury. K dalším informačním službám, které Anopress nabízí, patří monitoring médií na zakázku, rešerše, marketingové analýzy aj.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 12 [cit. 2023-10-04]. urn:nbn:cz:ik-10850. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10850

automaticky generované reklamy