Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
15. seminář akvizičních pracovníků 2005, ročník 9, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.423 x 0
15. setkání pracovníků knihoven právnických fakult a knihoven spolupracujících institucí ČR a SR 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.616 x 0
15. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.425 x 0
16. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.384 x 0
17. listopad 1989 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.130 x 0
17. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC 2015, ročník 19, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.139 x 1
17. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN 2009, ročník 13, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.504 x 0
18. knižní salon v Ženevě 2004, ročník 8, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.754 x 1
18. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC 2017, ročník 21, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 1.427 x 0
18. narozeniny, interakční design, wearables & nové technologie 2015, ročník 19, číslo 4 Editorial 2.532 x 1
19. akviziční seminář v Hradci Králové – jen krok k významnému výročí tradičních setkávání 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.804 x 0
19. narozeniny, Tesla Model 3 a virtuální realita 2016, ročník 20, číslo 4 Editorial 2.466 x 0
2. kolokvium knihovních a informačních pracovníků zemí V4+, Brno, 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 4.539 x 1
2. ročník konference Digitálna knižnica 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.856 x 0
20 let Internetu v České republice 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 16.146 x 9
20. seminář akvizičních pracovníků – výzva pro akvizitéry na prahu digitálního věku 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.684 x 1
21. akviziční seminář v Havlíčkově Brodě aneb o potřebnosti pravidelných setkávání akvizitérů 2011, ročník 15, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.222 x 1
3+1 zastavení v Městské knihovně v Praze aneb Malá obrazová procházka... 2003, ročník 7, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.602 x 0
3. ročník konference Informace, konkurenceschopnost, inovace - IKI 2010 2010, ročník 14, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.932 x 1
30. setkání knihovníků muzeí a galerií 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 9.043 x 1

Stránky