Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

15. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

15. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC

0 comments
Anglicky
English title: 
15th international conference of library consortia ICOLC
English abstract: 
The fifth annual conference of library consortiums ICOLC took place in October in Vilnius. It was hosted by the state-of-the-art new building of the University library and welcomed 67 participants from Europe, USA, Canada, Japan and South Africa. The three main topics for this year were updates from the national consortiums, open access and electronic books.

Již patnáctý ročník Konference evropských knihovnických konsorcií ICOLC probíhal ve dnech 13. až 16. října 2013 v litevském hlavním městě Vilniusu. Pořadatelem konference bylo litevské konsorcium vědeckých knihoven LMBA  a Univerzitní knihovna ve Vilniusu.

Konference se konala převážně v nové budově Univerzitní knihovny – Scholary Communication and Information Centre, která zahájila provoz v únoru 2013 a která plně odpovídá moderním prostorovým požadavkům pro studenty/uživatele a zároveň nabízí široké spektrum nových služeb (volný výběr, studijní zóny, individuální studovny, apod.).

Na jednání konference přijelo 67 zástupců 16 evropských konsorcií a představitelé konsorcií z USA, Kanady, Japonska a Jižní Afriky. Účastníků bylo oproti předchozím rokům méně, bohužel se projevila finanční krize, a to zejména v Řecku, Španělsku, Itálii a Portugalsku.

Budova nové knihovny Studijní prostory Studijní prostory
Budova nové knihovny a studijní prostory

Konsorcia dotčena ekonomickou krizí

Konference měla 3 stěžejní témata – informace z konsorcií, open access a elektronické knihy. Součástí konference byla také prezentace společnosti American Institute of Physics, producenta databáze 17 nejdůležitějších titulů z fyziky a více než 1 500 konferenčních sborníků.

Úvodní blok přednášek byl věnován obchodní politice vydavatelů elektronických informačních zdrojů a porovnání situace v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe. O aktuální situaci, především o vyrovnávání se s finanční krizí, informovali zástupci konsorcií z Turecka (Tuba Akbayturk), Norska (Kjell Tjensvoll), Litvy (Emilija Banionyté) a Holandska (Nol Verhagen). Došlo k ukončení některých licenčních smluv (Turecko, Norsko), problematické je také čerpání peněz z fondů Evropské unie (Litva), diskutovány jsou meziroční nárůsty cen a problematika obsahu databází v souvislosti s tituly open access (Holandsko).

Ekonomická krize zasáhla také do řešení francouzského projektu ISTEX, zaměřeného na vytvoření národní digitální knihovny. Na rok 2013 byl pro francouzské akademické knihovny snížen rozpočet o 9%. Severské země se dohodly na velmi úzké vzájemné spolupráci, na společném postupu při vyjednávání licencí a sdílení zkušeností. Intenzivně se věnují sledováním statistik využívání databází až k jednotlivým titulům a vyhodnocování ceny článků. Zástupce Velké Británie Liam Earney informoval o přípravě rozšíření znalostní databáze britských knihoven (Knowledge Base) na Global Open Knowledge Base (GOKb). Tato databáze by měla obsahovat informace o dostupných knihovních jednotkách, konsorciích a licencích, otevřených repozitářích a elektronických zdrojích. V současné době jsou řešeny problémy se strukturou dat, duplicitami a požadavky na sdílení služby.

Velmi zajímavá byla přednáška zástupkyně bavorského konsorcia Hildegard Schäffer, kde se v současné době zabývají problematikou přehodnocení a znovu stanovení výše konsorcionálních poplatků pro různé typy knihoven. O procesu výběru a hodnocení discovery systému informovala zástupkyně portugalského konsorcia Teresa Costa.

Studijní prostory Úložné boxy Individuální studovna
Studijní prostory, úložné boxy, individuální studovna

První maďarská účast představila tamní podmínky

Poprvé se evropské konference ICOLC zúčastnil zástupce maďarského konsorcia Zoltán Páll. Maďarské konsorcium pracuje při Maďarské akademie věd. Na získávání a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů existuje v Maďarsku národní program, regulovaný přímo vládou. V současné době mají uzavřeny licenční smlouvy na 22 databází, členy konsorcia jsou kromě Akademie věd se 16 institucemi také vysokoškolské a univerzitní knihovny a další knihovny např. muzeí, nemocnic apod. V kanceláři konsorcia pracuje 6 zaměstnanců. V rámci informací o konsorciích a jejich projektech byl také zmíněn program VaVpI v České republice.

Blok přednášek zaměřený na volný přístup (open access) byl zahájen zprávou vypracovanou Evropskou komisí za roky 2004-11. Byly sledovány články dostupné jako open access v různých oborech, podle očekávání došlo k průměrnému nárůstu z 38% na 44%. Problematika open access je mnohdy řešena v různých projektech i s podporou Evropské unie (např. Francie), řeší se otázky platby a jejich výše autorům, záležitosti „green“ a „gold“ open access. Očekává se nárůst v publikování vědeckých článků především ze strany autorů z Číny a Indie.

Stará budova knihovny - vstup do knihovny Stará budova knihovny - studijní místa Stará budova knihovny - studijní místa
Přestože se konference konala převážně v nové budově knihovny, účastníci setkání se zašli podívat i do budovy staré

Přístup k e-knihám

Projekty na přístup k elektronickým knihám přestavilo finské konsorcium (Arja Tulieneemi), které do projektu zařadilo elektronické knihy ve finštině a švédštině. Deset titulů bylo pro veřejné knihovny, kterých se přihlásilo 264 a 7 titulů bylo vybráno pro 23 odborných technicky zaměřených institucí. Využívání však bylo nižší, než se očekávalo.

Podobně byl zaměřený projekt na elektronické knihy ve Velké Británii (Lorraine Estelle) - pro 5 odborných knihoven bylo od 7 vydavatelů zakoupeno 118 eknih, avšak 49 titulů nebylo vůbec využito. Cena nákupu multilicence na eknihy byla sice nižší, ale s vydavateli bylo velice složité vyjednávání. Balíčky eknih vybrané na základě tendru mají na 3 roky k dispozici také ve skotských knihovnách (Richard Parsons). Ve Francii (Sebastien Respingue-Perrin) je pro podporu rozvoje a nabídky eknih sníženo od r. 2012 DPH pro elektronické knihy z 19,6% na 5,5%.

Velmi přínosná byla diskuse účastníků konference k jednotlivým tématům, výměna zkušeností a získání podnětů ke zkvalitnění a rozvoji služeb pro uživatele.

Poznámka: V roce 2014 se bude konference ICOLC konat v Lisabonu, pořadatelem bude portugalské konsorcium B-On (B-On Consortium of Portugal – FCCN).
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana a KATOLICKÁ, Barbora. 15. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 2 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-14196. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14196

automaticky generované reklamy