Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní digitální knihovna: portál pro zpřístupnění elektronických informačních zdrojů (Chi-ju Lee)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Národní digitální knihovna: portál pro zpřístupnění elektronických informačních zdrojů (Chi-ju Lee)

0 comments
Autoři: 

Chi-ju Lee

Chi-lu Lee z National Library of Korea představila ve svém příspěvku korejskou "National Digital Library". Podrobně představila všechny dílčí databáze, které v současné době zahrnují cca 90 milionů digitalizovaných položek/stránek, a to nejen monografií, ale též map, oficiálních dokumentů, historických knih nebo faktografických údajů o Koreji ze zahraničí. Většina obsahu je indexována, propojena s dalšími externími databázemi a fulltextové prohledatelná. Důraz je kladen na maximální přístupnost s ohledem na uživatelské požadavky v kombinaci se systematickým propojováním souvisejícího obsahu "napříč databázemi". V současné době běží v NLK projekt digitální knihovny s výhledem vylepšování služeb do roku 2012.

(JaS)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Národní digitální knihovna: portál pro zpřístupnění elektronických informačních zdrojů (Chi-ju Lee). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-12533. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12533

automaticky generované reklamy