Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Na ÚISK se cvičí budoucí agenti zpravodajských služeb

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Na ÚISK se cvičí budoucí agenti zpravodajských služeb

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Aféra, která propukla kolem ÚISK na začátku listopadu poté, co vyšlo najevo, že v jednom výběrovém semináři učí pracovníci Bezpečnostní informační služby, je ve skutečnosti jen špičkou ledovce.

ÚISK se systematicky proměňuje ve rekrutační a výcvikové středisko českých zpravodajských služeb, a to v intencích rozhodnutí Bezpečnostní rady státu č. 12/2001 ze dne 22. 8. 2001 o zvýšení úrovně odborné přípravy příslušníků zpravodajských služeb. Tento milník v 50leté historii ÚISK se projevuje v mnoha směrech, především pochopitelně ve výuce. Potvrdil to ředitel ÚISK R. Vlasák: "Náplň probíráme s ředitelem BIS vždy na začátku školního roku. Jistě, počítáme s tím, že někteří ze studentů získají o problematiku hlubší zájem a najdou uplatnění právě tam."

Již na úvodním kurzu, který se koná pravidelně v romantickém prostředí České Kanady v Albeři, se čerství studenti učí, jak se orientovat v neznámé krajině v noci, základům šifrování, rychločtení, odposlechům hovoru občanů v místních hostincích (ovšem na vlastní náklady) a plavání v chladné vodě přilehlého rybníka Osika.

Kromě toho, že většinu předmětů prostupuje osvojování různých špionážních metod a technologií, které nelze na tomto místě důkladně popisovat, je věnována pozornost psychické odolnosti studentů-potenciálních agentů - ta je utužována několikahodinovým čekáním na pozdní příchod zkoušejícího pedagoga v místnosti, kde teplota klesá k bodu mrazu. Dále se trénují v rychlém pohybu v budovách - rozsáhlý komplex jinonického univerzitního areálu se spletí nekonečných a klikatících se chodeb skýtá pro takovou činnost příhodné podmínky.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Na ÚISK se cvičí budoucí agenti zpravodajských služeb. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 13 [cit. 2023-03-20]. urn:nbn:cz:ik-13340. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13340

automaticky generované reklamy