Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Městská knihovna v Lentvaris

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Městská knihovna v Lentvaris

0 comments

Pošlete knihovníka na dovolenou a jeho putování se zvrhne v putování po knihkupectvích a knihovnách. Já využila své dovolené v Litvě mimo jiné k návštěvě městské knihovny v Lentvaris. Lentvaris je malé město s cca 13 000 obyvateli asi 20 km od Vilniusu. Vlaky tam jezdí v podstatě pořád.

Knihovna se nachází ve starší budově v ulici Basanavičios 26, nedaleko nádraží. Má oddělení pro děti, dospělé a čítárnu. Fond zahrnuje zhruba 43 000 knih; kromě toho knihovna odebírá nejdůležitější celostátní tisk a tisk regionální. Lze tu vypůjčit nejen noviny a časopisy, jsou tu také CD, DVD a videokazety, ale pouze jako doplněk knih, případně zvukové knihy. To vše je možno půjčit domů – na místě se nic poslouchat nedá, chybí přehrávače. Filmy ani hudba se nevedou.

Domů se půjčuje veškerá literatura s výjimkou slovníků a encyklopedií. Ty lze odnést s sebou pouze v případě, že jsou v knihovně ve dvou exemplářích. Veškerá literatura je vystavena na regálech, knihovna nemá žádný větší sklad. Vypůjčené knihy je třeba za měsíc vrátit, nebo si je nechat prodloužit. Knihovna myslí i na staré občany, na invalidní a méně pohyblivé nebo nemocné. Za takovými čtenáři knihovnice docházejí domů, přinášejí jim nové knihy podle přání a přečtené odnášejí zpět do knihovny. Mohou si tu půjčovat i čtenáři jiných knihoven. Kolegyně mi vysvětlily, že když se někdo přihlásí jako čtenář do nějaké knihovny, může si se svojí čtenářskou průkazkou půjčovat v kterékoliv knihovně v Litvě. Pokud si ovšem půjčuje v knihovně v jiném městě, musí zaplatit zálohu, která se vrací po odevzdání přečtené knihy.

V současné době má knihovna 2500 registrovaných čtenářů - knihovnice jsou s takovou „účastí“ spokojené. Čtenářem se stane každý, kdo se přihlásí. Chodí sem i děti školou povinné a děti v předškolním věku. Pro „mrňata“, která ještě neumějí číst, tu jsou obrázkové knížky. Tato děcka musí ovšem přicházet v doprovodu rodičů, i když jsou už sama evidována jako čtenáři. Čtenáři se tu považují za dětské do deváté třídy, potom hned přecházejí do kategorie dospělých.

Knihy se půjčují zdarma, žádný roční poplatek se neplatí. V této knihovně zatím není internet, ale brzy bude. Nábytek i připojení už je nachystáno, čeká se jen na přístroje. V Litvě existuje celorepublikový projekt, podle kterého má být v každé knihovně internet pro uživatele. Zatím je takto pokryta asi polovina knihoven v zemi. Přístup k internetu bude zdarma, ale pouze na omezenou dobu. Knihovna poskytuje i další služby. Vypůjčený titul je možno zarezervovat a poté knihovnice oznámí e-mailem nebo telefonicky, že už je pro čtenáře připraven. Na místě lze i kopírovat, ale tato služba je již za úplatu.

Knihovna se snaží získávat nové čtenáře také z řad školáků. Pořádá pro ně exkurze po knihovně, kdy je knihovnice seznamují s jejím chodem a službami. Pro menší děti tu také hrají loutkové divadlo. I touto formou seznamují děti s knihovnou.

Pokud jde o skladbu fondu, jednoznačně převládá beletrie. Odborná literatura je zastoupena jen v omezeném množství. Částečně je to dáno blízkostí Vilniusu – není problém tam zajet a obstarat si knihu v odborné knihovně. Knihy jsou pochopitelně v litevštině, ale značná část fondu je také v ruštině. Knihy v ruštině se příliš nedoplňují, zřejmě je složité je získat. Staré exempláře se láskyplně opatrují a slouží doslova do roztrhání těla – vyřazují se, až když se z nich stane v podstatě „salátové vydání“. Hned poté následuje polština (naproti knihovně je polská škola) a v malém množství další jazyky (angličtina, němčina).

Otevírací doba je od pondělí do pátku 10-18 hod., v sobotu 10-17 hod. Sobotní služby se neproplácejí. Místní knihovnice jsou velmi milé a zapálené pro věc. Nezbývá, než jim popřát, aby jim elán i knihovna vydržely ještě mnoho let.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BUREŠOVÁ, Irena. Městská knihovna v Lentvaris. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 6 [cit. 2024-06-13]. urn:nbn:cz:ik-13179. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13179

automaticky generované reklamy