Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Internet World: ve správnou dobu na správném místě?

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Internet World: ve správnou dobu na správném místě?

0 comments
S výše zmíněným sloganem - ovšem bez otazníku - uspořádala organizace MIA a Meklermedia Corporation za značného přispění sponzorů (Paegas, PVT, Digital, Cesnet, Software602, Expandia Banka aj.) ambiciózní projekt: třídenní konferenci v Obecním domě, jejímž hlavním zaměřením byl vstup našich podnikatelských subjektů a státních organizací na Internet. Zda měli organizátoři na mysli oním "správným místem" právě Obecní dům, nevím, ale při pohledu na kabely obložené art nouveau jsem přemýšlela i o méně snobských a více účelných lokalitách. Vzhledem k výši konferenčního poplatku, který, jak jsem později zjistila, byl různý pro "různé lidi", nebyla účast na "Světu Internetu" nijak zvlášť vysoká. Přednášky a prezentace zajímavých osobností, diskuze a výstavu by jistě při příznivějších cenách a v méně okázalém prostředí přišlo navštívit mnohem více lidí.

Účastníci byli nuceni si vybrat jednu ze tří sekcí, ve kterých pak probíhala většina přednášek, prezentací a diskuzí kromě hlavních projevů, které byly společné pro všechny účastníky a odehrávaly se ve Smetanově síni. Ačkoli přístup do každé ze sekcí podmiňoval stejně vysoký konferenční poplatek, sekce byly umístěny vedle sebe a jejich témata se doplňovala, takže by bylo logické vybírat si přednášky podle zájmu a potřeb, orgánizátoři měli jinou představu a již při přihlašování na konferenci požadovali specifikaci sekce, podle níž se pak barevně lišily i konferenční visačky. Před dveřmi od jednotlivých sekcí stála stráž uniformovaných dívek a tak, když jsem jedno odpoledne opustila "svoji" sekci a vydala se na přednášku, která se konala ve vedlejších dveřích, měla jsem téměř pocit, že podvádím nebo se pohybuji v ilegalitě.

Přes všechny výše uvedené výhrady se však organizátorům podařilo shromáždit zajímavé příspěvky, pozvat významné osobnosti a otevřít aktuální témata spojená s Internetem. Názvy tří hlavních sekcí s podtituly pro jednotlivé konferenční dny naznačovaly nejvýraznější směry uvažování: I. Podnikání s Internetem (Elektronický obchod, Služby Internetu a Strategické možnosti), II. Internet jako významný zdroj informací (Publikování na Webu, Reklama na Webu a Jak lépe pracovat s informacemi) a III. Internet jako nástroj podpory sociálního a hospodářského rozvoje (Podpora exportu, Etika, vzdělávání, zdravotnictví a Internet a informační systémy).

Mezi nejčastěji diskutovanými tématy se objevovala především problematika vstupu komerčních firem do Internetu, jejich zviditelnění ve virtuálním světě obchodu a problémy spojené s elektronickým obchodováním. Zatímco u nás jsou projety elektronického obchodu ještě na samých počátcích, odborníci ze zemí na západ od Aše, mají již techniky e-commerce, marketingu a měření efektivity elektronického obchodu podrobně propracované. Většina zahraničních účastníků proto předváděla konkrétní systémy a aplikace a podrobněji rozebírala například metody vytipování nejlepších míst pro reklamu na webu, techniky měření účinnosti takové reklamy nebo rozdíly mezi klasickým a elektronickým obchodováním.

Vzhledem k tomu, že některé z firem v ČR ještě neučinily ani ten první pomyslný krok směrem k elektronickému obchodování: tedy samotný vstup do WWW a odpovídající prezenatce firmy v něm, byla zásadám web designu, tvorbě firemních prezentací a reklamě na Webu věnována rovněž značná část programu. Většina příspěvků k této problematice kladla velký důraz na profesionálně připravené prezentace a jejich pravidelnou údržbu, k faktorům ovlivňujícím kvalitu stránek patří především vizuální přitažlivost, aktuálnost, užitečnost obsahu, zábavnost, snadné nalezení a navigace a rychlá odezva.

Hlavní projevy dne, společné pro všechny sekce, obstarávala především "velká esa" světa Internetu, v tomto naprosto odpovídaly v duchu názvu konference. Mezi jinými vystoupil například jeden ze zakladatelů Alta Visty, Paul Flaherty z firmy Digital, zástupce firmy Excite nebo zástupce RealMedia. Většina příspěvků, doprovázených profesionální prezentací v PowerPointu, se soustředila na projekty v Internetu a jak již afiliace dvou hlavních přednášejících napovídá, řeč byla také o vyhledávacích strojích a dalších internetovských službách na WWW.

Celá konference byla doprovázena výstavkou a reklamními akcemi v přilehlých saloncích. Hlavně díky tomuto nápadu jsem měla dojem, že výběr vhodnějšího místa pro celou akci by jistě mnohé vylepšil. V prostorách malých salonků Obecního domu se totiž tísnily stánky několika málo prodejců, jejichž výběr byl pravděpodobně proveden spíše v závislosti na sponzorském příspěvku než na relevanci k tématu konference. Všemu jednoznačně dominovala firma Peagas, která si pronajala největší a nejvíce viditelný salonek, ve kterém se to jen míhalo malými telefonky. Vzhledem k tomu, že většina účastníků konference neustále komunikovala pomocí mobilních telefonů (a to i během přednášek), nebylo chvílemi jasné, co je praktickým použítím mobilu a co je reklamní akcí Paegasu.

V některých z příštích čísel Ikara bych se ráda podrobněji vrátila k zajímavým tématům, která se na konferenci diskutovala, například k možnostem elektronického obchodování u nás, k informačním systémům na Internetu nebo k zásadám web designu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Internet World: ve správnou dobu na správném místě?. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 5 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-10200. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10200

automaticky generované reklamy