Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační zdroje v oblasti obchodu a ekonomie II.

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Informační zdroje v oblasti obchodu a ekonomie II.

0 comments
I v tomto měsíci se společně setkáváme na stránkách seriálu, který pro Vás připravuje Albertina icome Praha, s.r.o. a který dnes pojmeme trochu netradičně. Představíme Vám další obchodní informační zdroje, ale také bychom rádi připojili nejaktuálnější novinku v oblasti elektronických informačních zdrojích - seznámíme vás s titulem OmniFile.

Pokračovat budeme tituly: Wilson Business Abstract Fulltext, EIU East European Business Intelligence, ProQuest Direct, European Business ASAP.

WILSON OMNIFILE: FULLTEXT MEGA EDITION Wilson Omnifile: Full Text Mega Edition nabízí data, která slouží rešeršérům v obchodu, humanitních oborech, vědě, vzdělání a sociálních vědách. Abstrakta (retrospektiva od roku 1984) a indexace (retrospektiva od roku 1982) je pokryta u více než 2100 odborných a speciálních periodik a plné texty činí výběr u 800 periodik s retrospektivou od ledna roku 1994. Aktualizace je týdenní přes WWW nebo měsíční na magnetických páskách. WILSON OMNIFILE Producent: H.W. Wilson
Vydavatel: H.W. Wilson The H.W. Wilson Company zpřístupňuje databáze OmniFile, které nabízí celkem ve třech verzích: OmniFile Select: Full Text Plnotextově pokrývá 800 periodik plus populární magazíny: z obchodu, humanitních oborů, vědy a výzkumu a sociálních věd. Zahrnuje retrospektivu od ledna roku 1994 a aktualizace je možné získat týdně přes WWW, měsíčně na CD-ROM nebo magnetické pásce. Wilson OmniFile V: Full Text Edition Zahrnuje více než 1500 periodik, oborově stejných jako OmniFile Select, z toho plné texty nabízí u 500 periodik s retrospektivou od roku 1994, s abstrakty od roku 1984 a s indexací od roku 1982. Týdenní aktualizace nabízí WWW a měsíční na magnetických páskách. Wilson OmniFile IV: Full Text Edition Nabízí více než 1200 periodik a také populární magazíny opět stejných oborů (viz. výše). Plné texty jsou zahrnuty u 360 periodik s retrospektivou od ledna 1994. Aktualizace s abstrakty je od roku 1984 a s indexací od ledna 1983. Týdenní aktualizaci je možné získat přes WWW a měsíční na magnetických páskách. Varianty přístupu: Wilson CD-ROM OMINIFILE FULLTEXT SELECT WilsonWeb OMNIFILE IV WilsonWeb OMNIFILE V
WILSON BUSINESS ABSTRACTS / FULLTEXT Producent: H.W. Wilson
Vydavatel: H.W. Wilson
SilverPlatter

Obsahuje 865 000 záznamů z 350 periodik indexovaných v bázi BUSINESS PERIODICALS INDEX, počínaje rokem 1993 včetně abstraktů. Roční přírůstek databáze činí 75 000 abstraktů. Všechny sledované časopisy jsou indexovány v plném rozsahu. Abstrakty o délce 50-150 slov jsou vytvářeny experty v daných oblastech. Obsahují základní myšlenky článků tak, aby umožnily uživatelům bezpečně vybrat články relevantní jejich problému. Každý abstrakt je doplněn předmětovým seznamem (např. pojištění, investice apod.) a relevantními kódy SIC. Vyhledávat lze podle předmětu, klíčových slov nebo kódů SIC. Předplatné zahrnuje bezplatný vstup do týdenně aktualizované online databáze. Abstrakty mají retrospektivu od června 1990. Verze FULLTEXT obsahuje plné texty 145 vybraných periodik s retrospektivou od ledna 1995.

Varianty přístupu:
SilverPlatter CD-ROM WILSON BUSINESS ABSTRACTS (4x ročně)
Wilson CD-ROM WILSON BUSINESS ABSTRACTS
Wilson CD-ROM WILSON BUSINESS ABSTRACTS FULLTEXT

EIU REGIONAL BUSINESS INTELLIGENCE

Producent Economist Intelligence Unit
Vydavatel The Dialog Corporation
Pod zkratkou EIU se skrývá The Economist Intelligence Unit, což je specializované oddělení The Economist Group. Sídlí v Londýně a pobočky má v New Yorku, Hong-Kongu, Vídni, Singapuru a Tokiu. Na CD-ROM jsou zpracovávány tyto prameny EIU: Business Asia, Business China, Business International, China Hand, Country Profile, Country Report, Crossborder Monitor, Financing Foreign Operations, Investing, Licensing and Trading Conditions Abroad, Business Eastern Europe, EIU Business Report, Foreign Investment in Eastern Europe, Business Latin America, Responding to Change in Mexico, Reorganising for Europe. Je tedy patrné, že každý disk je směsí bulletinů, tzv. "country reportů" a studií jednotlivých států. Hlavní zaměření informací na CD-ROM jsou politické a ekonomické trendy, tržní a firemní strategie, prognózy, investiční politika, údaje o exportu/importu, finanční toky, licenční politika a zahraniční obchod obecně.

K dispozici jsou následující regionální vydání:
EIU AFRICAN BUSINESS INTELLIGENCE
EIU ASIA-PACIFIC BUSINESS INTELLIGENCE I - 14 států
EIU ASIA-PACIFIC BUSINESS INTELLIGENCE II - 12 států
EIU CHINA BUSINESS INTELLIGENCE
EIU EASTERN EUROPEAN BUSINESS INTELLIGENCE - 20 států
EIU LATIN AMERICAN BUSINESS INTELLIGENCE - 14 států
EIU MIDDLE EASTERN BUSINESS INTELLIGENCE
EIU WESTERN EUROPEAN BUSINESS INTELLIGENCE - 21 států

Každý disk kumuluje údaje za poslední dva roky. Studie EIU jsou na CD-ROM rozčleněny do jednotlivých záznamů (Asia-Pacific I 5886, Asia-Pacific II 5227, Eastern Europe 8188, Latin America 5694 a Western Europe 6088). Je patrné, že velký důraz je kladen na tzv. "emerging markets" ve Východní a Střední Evropě. O důkladné pokrytí těchto regionů se stará právě vídeňská pobočka EIU. Záznamy jsou indexovány (tzn. opatřeny vyhledavatelnými deskriptory) v těchto položkách: Číslo záznamu, Titul, Země, Zdroj (citovaná studie), Počet slov článku, Jméno citované firmy. Záznamy byly v roce 1996 dále rozšířeny o sekce tzv. Country Risk Rating, Political Risk, Economic Outlook, Financial Market Trends a další.

PROQUEST DIRECT ONLINE

ProQuest Direct je online informační služba, která Vám přináší potřebné odpovědi doplněné aktuálními tabulkami, grafy a fotografiemi. Postačí Vám jen několikrát zmáčknout klávesu, aby Vám byl umožněn okamžitý přístup k rozsáhlé kolekci plných textů mezinárodních časopisů a novin zprostředkované společností UMI.

Mezi nejvyužívanější databáze patří:
ABI/Inform je přední obchodní databáze, která obsahuje informace z oblasti obchodu a managementu (až 1000 časopisů z toho 730 plných textů). Accounting & Tax Database 220 (z toho 130 plných textů) vybraných nejdůležitějších časopisů, novin a jiných publikací z oblasti účetnictví, daní a obchodu

ProQuest Medical Library 101 odborných titulů
ProQuest Newsstand nabízí 150 novin z celého světa
ProQuest Telecommunications obsahuje 65 časopisů
ProQuest Computing zahrnuje 200 časopisů
Banking Information Source přístup k informacím z American Bankers Association.
a další.

ProQuest Direct je uživatelsky velmi přátelský a vyhledávat můžete podle jednotlivých slov, publikace, polí záznamu, fráze, data či popisku u obrázku. Velmi praktické je i získání dokumentu, které je možné zobrazit na display, získat faxem nebo e-mailem.

EUROPEAN BUSINESS ASAP

Producent: Information Access Company
Vydavatel: Information Access Company

Titul vyvinutý speciálně podle požadavků evropských zákazníků IAC zpřístupňuje bibliografické záznamy, abstrakty a plné texty 110 základních obchodních a manažerských časopisů včetně The European. Retrospektiva je 2 roky.

Varianty přístupu:
IAC CD-ROM EUROPEAN BUSINESS ASAP
IAC SearchBank EUROPEAN BUSINESS ASAP

Příště na shledanou.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČEPKOVÁ, Lenka. Informační zdroje v oblasti obchodu a ekonomie II.. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 9 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-12414. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12414

automaticky generované reklamy
registration login password