Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros soutěžící, přednášející a vystavující

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ikaros soutěžící, přednášející a vystavující

0 comments
Rubrika: 
Perné dny čekají redakci Ikara v květnu, kdy se v různých koutech naší vlasti koná řada odborných akcí, které bychom chtěli ve spolupráci s externími autory aktuálně zprostředkovat alespoň ve zpravodajské podobě. Zvláštní pozornost si zaslouží dvě události, které jsou již několik let s tímto měsícem neodmyslitelně spojeny stejně jako vycházky na Petřín a které zároveň patří k vrcholům profesní sezóny. Za prvé máme na mysli (v chronologickém pořadí) mezinárodní knižní veletrh Svět knihy, jehož šestý ročník proběhne na pražském Výstavišti ve dnech 11. až 14. května a na němž Ikaros figuruje v roli mediálního partnera (výběr z chystaného doprovodného programu uvádíme v tomto čísle). Za druhé se uskuteční (rovněž pošesté) ve dnech 23. až 26. května konference Inforum 2000. V rámci Infora byla opět vypsána soutěž (tentokrát pouze v jedné kategorii) o nejvýznamnější počin či nejlepší produkt, který se objevil na domácí scéně v roce 1999, a mezi nominovanými nechybí ani Ikaros (poté, co loni skončil těsně pod stupni vítězů). Na CD-ROM, který připravuje pořadatelská firma Albertina icome Praha, najdou účastníci Infora také kompletní archiv Ikara včetně populárních silvestrovských vydání. Redakce se Infora zúčastní i aktivně, a to na dvou frontách: jednak dva její členové budou přednášet v sekci Informační zdroje pro obchod a ekonomii (Petra Jedličková) a Digitální zpřístupnění vzácných dokumentů (Filip Vojtášek), jednak chystáme stánek (s překvapením), u něhož vás rádi uvítáme, na již tradiční výstavě, která doprovází oficiální program konference. Stejně tak nás potěší, pokud byste měli zájem se s námi, resp. s dalšími čtenáří podělit o své postřehy z Infora v následujícím čísle, které vychází 1. června.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Ikaros soutěžící, přednášející a vystavující. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2022-12-07]. urn:nbn:cz:ik-10551. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10551

automaticky generované reklamy
registration login password