Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Knihovny Václava Havla

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Exkurze do Knihovny Václava Havla

0 comments
Anglicky
English title: 
Visiting Vaclav Havel Library
English abstract: 
The Vaclav Havel Library is a NGO founded in 2004, located in the center of Prague. A permanent exhibition mapping Havel’s life is open in conjunction with the library at a different location. The main purpose of the library is to collect different material, digitize and preserve the heritage of the President.

Dvacet čtyři profesionálů sdružených v organizaci SKIP se na konci září tohoto roku sešlo v Kateřinské ulici v Praze, aby společně zavítalo do Knihovny Václava Havla. Knihovna nese status obecně prospěšné organizace a stará se o uchovávání a šíření odkazu našeho bývalého pana prezidenta. Otevřena je každé úterý od 9-17 hodin.

Mimoto může veřejnost navštívit i stálou expozici, která je přístupná celý týden kromě pondělí od 12-18 hodin. Tu najdeme v Řetězové ulici na Praze 1 v prostorách bývalé Galerie Montmartre pod názvem „Václav Havel: Český mýtus aneb Havel v kostce“. V těchto prostorách pořádá knihovna též semináře, autorská čtení, výstavy, koncerty a divadelní představení.

Exkurze do Knihovny Václava Havla Exkurze do Knihovny Václava Havla Exkurze do Knihovny Václava Havla
Exkurze do Knihovny Václava Havla

Mezi hlavní úkoly Knihovny Václava Havla patří zpřístupnění archiválií a dokumentů souvisejících s dílem a životem Václava Havla a vybudování studovny s digitálním archivem a pořádání konferencí v oblasti lidských práv a evropské integrace. K dalším významným aktivitám KVH patří organizace společenských a kulturních akcí, za účasti osobností blízkých Václavu Havlovi: umělců, vědců či intelektuálů mladší generace. Knihovna byla založena roku 2004 Dagmar Havlovou, Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Po smrti Václava Havla (2011) se poptávka po jeho díle zvýšila. Knihovna Václava Havla je nestátní neziskovou institucí, ve které pracuje jedenáct zaměstnanců.

Exkurze do Knihovny Václava Havla Exkurze do Knihovny Václava Havla
Exkurze do Knihovny Václava Havla

Instituce postupně shromažďuje, digitalizuje a zpřístupňuje písemnosti, fotografie, zvukové nahrávky a další materiály, které se týkají Václava Havla a jeho blízkých a přátel. Získává je nejen ze soukromých zdrojů (například Archiv Ivana M. Havla), ale též ze sbírek státních institucí (například Památník národního písemnictví). Knihovna spravuje kolem 4.500 knihovních jednotek, tvořících jeden z nejkomplexnějších souborů vztahující se k životu a dílu našeho bývalého prezidenta. Knihovna se zabývá také publikačním programem. Od roku 2013 se spolu s Radou Evropy a Nadací Charty 77 podílí na udělování mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva.

Exkurze do Knihovny Václava Havla Exkurze do Knihovny Václava Havla Exkurze do Knihovny Václava Havla Exkurze do Knihovny Václava Havla Exkurze do Knihovny Václava Havla
Exkurze do Knihovny Václava Havla

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SALÁTOVÁ, Renáta. Exkurze do Knihovny Václava Havla. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 11 [cit. 2024-04-18]. urn:nbn:cz:ik-14148. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14148

automaticky generované reklamy