Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické studijní texty ÚISK

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Elektronické studijní texty ÚISK

0 comments

V prosinci 2007 byl spuštěn nový portál pro zpřístupnění studijních textů z oboru informační vědy, knihovnictví a dalších příbuzných oborů. Portál je určen primárně pro studenty oboru, ale využít ho může i širší okruh profesionálů a zájemců o obor. Je k dispozici na adrese http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Jádro portálu tvoří digitální sbírka studijních textů, které jsou uloženy v jednotném formátu PDF. Dokumenty jsou plnotextově indexovány a zároveň jsou opatřeny základním popisem, což umožňuje uživatelům vyhledávat podle slov z názvu, slov z anotace (popisu), klíčových slov, jména autora, stáří textu a v plném textu dokumentu. Studijní texty lze také procházet pomocí autorského rejstříku. Každý dokument je opatřen náhledem v prostém textu, takže si uživatel může prohlédnout obsah dokumentu dříve, než si celé PDF stáhne ze serveru. K archivu je také připojen archiv starších textů, které pocházejí z CD-ROMu "Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I.“ – tato část archivu není úmyslně plnotextově indexována, lze ji pouze procházet nebo vyhledávat podle popisných údajů. Portál je vybaven dynamickým vyhledáváním s plovoucími výsledky, kdy je uživatel již v průběhu zápisu vyhledávaného výrazu informován o tom, jaké dokumenty odpovídají jeho dotazu.

Ke všem studijním textům mohou přihlášení uživatelé připojovat své komentáře, kterými mohou obohacovat obsah a vytvářet nad obsahem diskusi. Autoři mohou na komentáře reagovat, případně mohou v dalších verzích textů připomínky uživatelů zohlednit.

Druhou klíčovou komponentou portálu je soubor online testů, které studentům umožňují prověřit své znalosti nabyté z příslušných studijních textů. Po vypracování testu je zobrazeno hodnocení, takže student v zápětí vidí správné odpovědi a výsledek, kterého dosáhl.

Portál dále obsahuje oddíl vymezený fotografickým galeriím, kde jsou v tuto chvíli umístěny dvě kolekce snímků: interiéry a exteriéry knihoven.

Poslední částí portálu je sbírka dalších informačních pramenů, které by mohly studentům a dalším uživatelů pomoci najít další relevantní informace. Mezi hlavní patří samozřejmě paralelní vyhledávač, který umožňuje prohledávat velké množství informačních databází. Nasdíleny však mohou být i zajímavá videa, novinky apod.

Obsah portálu je přístupný až po ověření uživatele. Portál podporuje distribuovanou autentikaci umožňující využít externí adresářové služby, takže nevyžaduje, aby se uživatelé museli v portálu registrovat. V tuto chvíli je portál napojen na adresářové služby Univerzity Karlovy v Praze, připravují se další. Pokud má vaše instituce o přístup do portálu zájem, kontaktujte nás.

Samozřejmostí portálu je automatické generování RSS kanálů, zobrazování externího obsahu přes RSS, možnost odesílat odkazy na články na zvolenou e-mailovou adresu, optimalizace obsahu pro tisk atp.

Portál byl spuštěn se základní nabídkou textů a dalšího obsahu, záměrem tvůrců samozřejmě je nabídku neustále rozšiřovat. Přehled všech obsažených studijních textů můžete vidět na adrese http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/rejstrik-dokumentu.

Několik ukázek uživatelského rozhraní:

Přístup ke studijnímu textu s možností jeho stažení, náhledu, přechodu k online testu a vložení komentáře

Přístup ke studijnímu textu s možností jeho stažení, náhledu, přechodu k online testu a vložení komentáře

Online test

Online test

Vnořené externí informační zdroje

Vnořené externí informační zdroje

Fotogalerie

Fotogalerie

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POKORNÝ, Jan a LEDÍNSKÝ, Martin. Elektronické studijní texty ÚISK. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 1 [cit. 2024-02-23]. urn:nbn:cz:ik-12708. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12708

automaticky generované reklamy