Pokorný, Jan

CLIPMARKS - rychlé rešerše pomocí výstřižkových nástrojů

English title: 
CLIPMARKS - fast retrieval with snippet services
Abstract: 

Presently people use more Web in their studying and work and it is also a reason why they need more often instruments for making snippets which make easier and streamline them control and organization of information which they find on Web. This text shows possibilities and advantages of this services on one example which name is CLIPMARKS.

Potřeba fixace informací z internetu

Čím více lidé používají k práci i ke studiu web, tím silnější je potřeba nástrojů, které by jim ulehčily a zefektivnily správu a organizaci informací, které na webu naleznou. Postupně se tak objevují stále dokonalejší nástroje pro práci se záložkami, tvorbu poznámek, sdílení digitálních objektů v sociálních sítích či blogové systémy, kde autoři citují, co na webu zajímavého nalezli.

Pokorný, Jan. CLIPMARKS - rychlé rešerše pomocí výstřižkových nástrojů. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6137>. urn:nbn:cz:ik‐006137. ISSN 1212-5075.

Elektronické studijní texty ÚISK

V prosinci 2007 byl spuštěn nový portál pro zpřístupnění studijních textů z oboru informační vědy, knihovnictví a dalších příbuzných oborů. Portál je určen primárně pro studenty oboru, ale využít ho může i širší okruh profesionálů a zájemců o obor. Je k dispozici na adrese http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Ledínský, Martin; Pokorný, Jan. Elektronické studijní texty ÚISK. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4494>. urn:nbn:cz:ik‐004494. ISSN 1212-5075.

Spuštění nové verze Jednotné informační brány

Logo Jednotné informační brány (JIB)

„Sním, bdím, je to sen, totéž ráno, tentýž den, ale teď už jinde jsme, je to jiné v JIBce.“
(variace na vypravěčku v Mrazíkovi)

Košťálová, Karolína; Ledínský, Martin; Nemeškalová, Hana; Pokorný, Jan. Spuštění nové verze Jednotné informační brány. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4295>. urn:nbn:cz:ik‐004295. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah