Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Čas dovolených...

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Čas dovolených...

0 comments
Podnázev: 
Zážitky z knihoven na Bali
Autoři: 

Jistě ten pocit všichni znáte – jste na dovolené (tuzemské či zahraniční), ale po několika dnech se rozhlížíte, zda úplně náhodou nezahlédnete nápis „Knihovna“. Ti odvážnější z nás vstoupí, překontrolují dostupné informační materiály a nástěnky, kritickým knihovnickým okem pohlédnou na interiér, pohovoří s kolegyněmi/kolegy… Ani já nejsem výjimka a protože jsem navštívila knihovny nám místně hodně vzdálené, nemohu si přece ponechat knihovnické zážitky jen pro sebe.

Dovolenou jsem si naplánovala na ostrově Bali, v hlavním městě Denpasaru a jeho okolí. To ovšem jen díky své dceři, která zde pobývá v rámci studijního programu Indonéské vlády na Institutu Seni Indonesia. Můžete si představit, že je to naše DAMU, HAMU, AMU a navíc architektura. Studium, které je zakončeno bakalářskou prací, si studenti hradí celé sami a není to pro ně malá částka. V klasickém univerzitním kampusu nechybí odborná knihovna. Takže po několika málo dnech, kdy jsem se smířila s vysokými teplotami nejen ve dne, ale i v noci, jsem už nenápadně dceři připomínala, že by měla jít vrátit půjčené knihy. Knihovnu navštěvuje pravidelně (je to přece moje dcera) a navíc je možné půjčit si absenčně jen dvě knihy na dva týdny. Dcerou jsem byla upozorněna, že „knihovna nic moc“ a knihovnice mluví pouze indonésky.

Nejnázorněji si asi knihovnu představíte podle fotografií. Knihovna je umístěna ve dvoupatrové budově, v přízemí je studovna s prezenčním volným výběrem a v prvním patře jsou k dispozici ve volném výběru knihy k absenčnímu půjčování. K řazení knih je používáno Deweyho desetinné třídění. Otvírací doba je také na fotografii, jen upozorňuji, že JUMAT je sobota a SABTU neděle. Vzhledem k tomu, že na Bali jsou den i noc stejně dlouhé (od šesti do šesti), většina úřadů a banky mají otevřeno podobně. Velikost fondu bohužel neznám, knihovnice na dotaz položený v indonéštině neznala odpověď. Zapůsobil na mě lístkový katalog, který obsahoval lístečky jen v označených šuplících a jmenný a předmětový katalogizační lístek byly spojeny svorkou. Absenční půjčování probíhá tak, že knižní lístek v knize je po označení datem přendán do papírových destiček čtenáře a ještě čtenář podepisuje potvrzení o výpůjčce. Půjčování na základě čtenářského průkazu s fotografií je pro studenty bezplatné. Xerox v knihovně není. Pokud čtenář potřebuje kopie, knihovna mu je zařídí. To znamená, že knihovnice dojde do nejbližšího copy shopu. Ne ovšem ihned a čtenář zaplatí zhruba třikrát více než je cena v copy shopu. Připojení k internetu v knihovně není. Ve městě je několik internetových kaváren, hodinová sazba není nejnižší, ale kavárny (tj. klimatizované místnosti, kde je obvykle cca deset oddělených počítačů s nepříliš rychlým připojením) jsou plné mladých mužů. Počítače v knihovně jsou. Avšak vypnuté. Jak už jsem uvedla, dcera je celkem pravidelným čtenářem, ale od září 2006 nezaznamenala ani jeden počítač v provozu. Ptát se tedy knihovnice na automatizovaný knihovnický systém bylo zbytečné. Ani studovna prý nebývá plná, možná je důvodem to, že umělecké obory jsou zaměřeny spíše na praxi než na teorii. Závěrečné práce studentů jsou k dispozici také ve volném výběru, zabírají asi čtyři police. Ve druhém patře jsou kanceláře knihovníků a musíte uznat, že nepořádek před nimi je nám velmi blízký. Pro čtenáře jsou k dispozici také odkládací skříňky. Jen si neumím představit, co by si studenti mohli odkládat do neuzavíratelných skříněk. Oděv jistě ne, po celý rok si vystačí s krátkými rukávy.

Kampus Institutu Seni Indonesia

Kampus Institutu Seni Indonesia

Knihovna institutu

Knihovna institutu

Otevírací doba této knihovny

Otevírací doba knihovny

Knihovnice

Knihovnice

Katalog

Katalog

Police

Police

Upozornění

Upozornění

Knižní lístek

Knižní lístek

Volný výběr

Volný výběr

Studovna

Studovna

Před studovnou

Před studovnou

Druhou navštívenou knihovnou, kde se podařilo získat trochu více informací, byla městská knihovna. Budova, ve které sídlí, je postavena v tradičním balijském stylu. V přízemí je výpůjční pult se stejným již zmíněným lístečkovým výpůjčním systémem a čítárna novina a časopisů. V prvním patře je umístěno dětské oddělení a ve druhém patře najdeme studovnu s volným výběrem a prezenční studovnu s fondem encyklopedií a titulů příručkového charakteru. Zde jsme opět způsobily mírný rozruch s dotazem ohledně velikosti fondu. Službu ve studovně měli dva muži, dotaz je viditelně zaskočil, ale byli ochotní a jeden nás dovedl do kanceláře k jinému kolegovi. Po kratší konverzaci v indonéštině nám vytiskl statistiku knihovny za loňský rok. Takže: knihovna má ve svém fondu celkem asi 200 000 svazků, které získává nákupem, výměnou nebo darem. Knihy nakupují většinou ve třech až čtyřech exemplářích. Za rok 2006 to bylo 1295 titulů. Odebírají osm deníků, deset titulů časopisů a 38 jich dostávají darem. Kromě encyklopedií jsem nenašla žádný titul v angličtině nebo jiném jazyce než je indonéština. Za rok 2006 zavítalo do knihovny 135 525 návštěvníků a registrovaných čtenářů bylo 25 591 (Denpasar má 400 000 obyvatel). Absenčně si půjčili 71 655 knih, z toho 7054 evidovaných jako beletrie. Počet prezenčních výpůjček je uveden 82 138 titulů. Ve volném výběru je také používáno Deweyho desetinné třídění. Absenční půjčování je za poplatek, jinak je ale možno pobývat ve studovnách bez průkazu. Protože v kanceláři používal indonéský knihovník počítač a v přízemí knihovny byl jeden počítač zapnutý, nemohla jsem se nezeptat na knihovnický systém. Indonéský kolega byl viditelně potěšen a sdělil nám, že v online katalogu mají všechny knihy. Také nám hned ochotně ukazoval vyhledávání, a to vždy jen podle tématu. Rozhodně nebyl katalogizátor, otázka ohledně pravidel katalogizace ho viditelně polekala. Systém je vyvíjen na technické univerzitě a postupně plánují také zavedení online výpůjček. Připojení k internetu zatím nemají. Kopírky knihovna také nemá. Nicméně podle vyfoceného plakátu je možné usuzovat, že indonéští kolegové hledí vstříc šťastným zítřkům.

Budova městské knihovny

Budova městské knihovny

Budova městské knihovny

Otevírací doba městské knihovny

Otevírací doba městské knihovny

Dětské oddělení

Dětské oddělení

Dětské oddělení

Volný výběr

Volný výběr

Volný výběr

Studovna

Studovna

Referenční studovna

Referenční studovna

Encyklopedie

Encyklopedie

Čítárna novin a časopisů

Čítárna novin a časopisů

Nové přírůstky

Nové přírůstky

PC

PC

Vstříc budoucnosti

Vstříc budoucnosti

V žádné z navštívených knihoven jsem neviděla něco podobného knihovnímu řádu, žádné letáčky s informacemi o knihovně a jejích službách a žádná klimatizace. Ale v obou knihovnách měli zaměstnanci uniformu. Ve studovně se služba nerozpakovala hovořit poměrně dost hlasitě mezi sebou a v půjčovně se kouřilo. Pravda, nevím, zda to byl čtenář, známý knihovnice nebo knihovník. Nebyla jsem si vždy jistá, zda vyptáváním nebo fotografováním nezpůsobím nějaký prohřešek. Bali je silně nábožensky založené, převládá hinduismus. A samozřejmě, jakmile jsme někam vešly, okamžitě naše slovanské vzezření budilo pozornost. Dceři jsem kladla na srdce, aby při vyptávání se v knihovně nezapomněla zdůraznit, že jsem knihovnice. Ale žádný ohromující dojem to neudělalo. Ani se nedivím, představte si, že vám zaběhnutý klid naruší něco neodbytně zvídavého a upoceného…

Kdybyste se někdy ocitli v podobných končinách, nabízím základní knihovnický slovníček:
Knihovna = perpustakaan
Kniha = buku
Knihy = buku-buku
Titul = judul
Časopis = majalah
Noviny = tabloid
Čtenář = orang
Čtenáři = orang-orang
Návštěvník = pengunjung
Nový registrovaný čtenář = angotta baru

Tak hezkou dovolenou….

Hezkou dovolenou...

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. Čas dovolených.... Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 7 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-12569. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12569

automaticky generované reklamy