Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bývalý ředitel ÚISK stane v čele Muzea dějin VTEI

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Bývalý ředitel ÚISK stane v čele Muzea dějin VTEI

1 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Dlouho avizovaný a s očekáváními spojený nástup Richarda Papíka do čela Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK byl dosud považován za přirozenou generační výměnu. Ikarovi se však podařilo zjistit, že šlo o cílenou dezinformační kampaň, která měla zakrýt skutečnou příčinu tohoto kroku. Papíkův předchůdce - Rudolf Vlasák - byl totiž tajně jmenován šéfem přípravného výboru Muzea dějin VTEI.

S touto volbou nelze než souhlasit - R. Vlasák je v odborné veřejnosti znám jako neohrožený zastánce myšlenky VTEI, kterou hájí před rozvášněnými fanynkami a fanoušky neoklasické ekonomie. Navíc - jak jsme se dozvěděli od několika jeho kolegů - působení ve funkci ředitele R. Vlasákovi již nepřinášelo v poslední době vnitřní uspokojení jako dříve. Často se nechával slyšet, že by rád završil svou kariéru něčím velkolepým, co by bylo navždy spojeno s jeho jménem.

Informace o tomto projektu podléhají přísnému režimu utajení, přesto jeho základní koncept je jasný. Jádro expozice budou tvořit písemné dokumenty a trojrozměrné exponáty (včetně modelu databázového pracoviště mytické Ústřední technické základny) a zvláštní pozornost bude věnována štědré Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, která bude vzpomenuta v Síni slávy, kam se bude vstupovat slavobránou.

Velkým překvapením jsou figuríny významných osobností v historii VTEI v životní velikosti. O tom, koho budou představovat, se zatím spekuluje. Dvě postavy však chybět určitě nebudou: Sáva Medonos, který za okupace položil základy VTEI ve Škodových závodech, a Václav Klaus, za jehož vlády byla soustava VTEI definitivně poslána na smetiště dějin. Původně měl být Medonos zachycen, jak drží projektovou dokumentaci k německému samohybnému protitankovému dělu Hetzer, které Škodovku proslavilo na všech frontách, nakonec však byla z pochopitelných důvodů vybrána jiná kompozice: Medonos se zamyšleně opírá o lístkovou kartotéku a za ním můžeme spatřit charakteristickou siluetu osmi komínů Škodovky. Klaus hůře již dopadnout nemohl: tvůrci expozice mu vtiskli do rukou symbolickou zakrvácenou sekyru.

medonospuvodni.gif
Grafický návrh původní kompozice Medonosovy figuríny...
medonosvybrany.gif
... a kompozice nakonec vybraná.

O způsobu financování muzea ještě není rozhodnuto. Původně se počítalo se Škodou Plzeň jako generálním partnerem, ale poté, co bylo zrušeno její informační středisko, tento návrh pozbyl smyslu. Ani nově zřízené ministerstvo informatiky, které sídlí ve stejné budově jako Národní informační středisko (dříve ÚVTEI), není ochotno vznik muzea podporovat. Mluvčí V. Mlynáře se vyjádřil více než srozumitelně: "Hroby otevírat nebudeme!"

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 1 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Bývalý ředitel ÚISK stane v čele Muzea dějin VTEI. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 13 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-11185. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11185

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Chtěl bych upozornit na skutečnost, že vznik muzea VTEI jsem předpovědel již před více než třemi roky, když jsem v r. 1999 (!) na s. IX své diplomové práce (Vývoj teorie a praxe tezaurů v České republice) napsal: "Primárním předpokladem ... a prioritou pro české (a slovenské) historiky informační vědy by ... mělo být zpracování dějin československé soustavy VTEI, v jejímž rámci probíhala téměř veškerá informační činnost v bývalém Československu. ... Jednalo by se tak o oborový příspěvek k poznání a vyrovnání se s [léty 1968-1989]."
Předpokládám, že muzeum bude vyvíjet i dokumentační a publikační činnost, proto již dnes ohlašuji svůj příspěvek k dějinám VTEI s názvem: "Tomanův princip dokonalého přehledu o informačním fondu a jeho přínos k současných systémům umělé inteligence : komparativní sonda se zaměřením na testování odolnosti informačních systémů proti entropickým aspektům činnosti informačních pracovníků".