nová média

O Konvergenci, společenské síti v nových médiích

Poznámka redakce: Následující rozhovor, v němž na otázky Lindy Skolkové odpovídali Lucia Udvardyová a Michal Klodner, si klade za cíl přiblížit společenskou síť Konvergence.

S Konvergencí jako společenskou sítí v nových médiích se pravděpodobně řada našich čtenářů ještě nesetkala. Mohli byste nám ji ve stručnosti přiblížit? Kdy a proč vlastně vznikla, jaké si klade cíle, kdo ji provozuje?

Klodner, Michal; Skolková, Linda; Udvardyová, Lucia. O Konvergenci, společenské síti v nových médiích. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5552>. urn:nbn:cz:ik‐005552. ISSN 1212-5075.

Ars Electronica – na návštěvě v Rakousku

Na stránkách Ikara se pravidelně objevují reportáže z různých konferencí, workshopů a dalších odborných či vzdělávacích akcí. Čas od času ovšem člověk zatouží i po nějakém tom kulturním zážitku – a podobně jako milovníci knih mohou navštívit kupříkladu český veletrh Svět knihy nebo berlínský literární festival, existují také akce určené pro zájemce o nové technologie a nová interaktivní média.

Rylich, Jan. Ars Electronica – na návštěvě v Rakousku. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5312>. urn:nbn:cz:ik‐005312. ISSN 1212-5075.

Transmediale 2008

Milovníci vědy a umění (a samozřejmě i studenti nových médií) měli před několika týdny důvod k radosti - na přelomu ledna a února 2008 se totiž pod názvem Transmediale v hlavním městě Německa konal festival umění a digitální kultury.

Rylich, Jan. Transmediale 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4602>. urn:nbn:cz:ik‐004602. ISSN 1212-5075.

Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj

English title: 
Weblog as a modern electronic information resource
Abstract: 

The final report describe weblog as a modern electronic information resource. In the preamble of the report are defined basic constructs including weblogs history. The second chapter gives practical information and advice on creating and maintaining your weblog. Next chapter is focusing on further specification of weblogs utilization. The most important part of the work is the fourth chapter, which analyzed weblog use in the field of study Information Science and Librarianship. This chapter gives the analysis of the weblogs representatives selected on the basis of the retrieval.

Poznámka redakce: Text je výtahem z bakalářské práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v září 2006.

Bibliografický záznam původní práce: ŽÍŽALA, Martin. Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj [Weblog as a modern electronic information resource]. Praha, 2006-08-20. 41 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce PhDr.
Žížala, Martin. Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3979>. urn:nbn:cz:ik‐003979. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah