Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Čtvrtý díl Průvodce po rukopisných fondech v České republice 2005, ročník 9, číslo 9 Recenze 18.956 x 1
Právní ochrana databází v novém autorském zákoně 2001, ročník 5, číslo 3 Informační politika 18.870 x 1
Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU 2006, ročník 10, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 18.869 x 1
OPACy nové generace I – AquaBrowser a WorldCat Local 2009, ročník 13, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 18.838 x 2
Informační systémy podniků - stav a trendy na českém trhu 2001, ročník 5, číslo 8 Ekonomika v informační společnosti 18.823 x 1
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 18.720 x 3
Národní technická knihovna oslavila první rok svého provozu 2010, ročník 14, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 18.655 x 1
Programy nejen pro seniory 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 18.622 x 2
Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core 2008, ročník 12, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 18.620 x 0
Elektronické informačné zdroje - vzťah používateľských a autorských preferencií 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 18.588 x 1
Blob aneb Národ sobě 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 18.570 x 0
Elektronické publikování a služby knihoven 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 18.513 x 0
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 18.404 x 2
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 18.378 x 0
Dorazil mobbing i do českých knihoven? 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 18.352 x 1
Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu 2004, ročník 8, číslo 6 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 18.249 x 1
Zápis z Konferenc-party ve virtuální Regionální knihovně Karviná 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 18.185 x 2
„Veselý kopeček“ aneb budoucnost Národní knihovny ČR a Klementina 2007, ročník 11, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 18.137 x 1
Wikipedia - otevřená kolaborativní encyklopedie 2004, ročník 8, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 18.117 x 2
Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii (Aliaksandr Rahoisha) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 18.066 x 0

Stránky