Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Didaktika informační výchovy na středních školách 2009, ročník 13, číslo 2 Informační gramotnost 15.264 x 1
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 15.262 x 4
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 15.247 x 0
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.242 x 4
Katalogizace elektronických zdrojů na Internetu: proč, co, jak? 2001, ročník 5, číslo 2 Elektronické publikování 15.163 x 1
Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace 2006, ročník 10, číslo 10 Informační politika 15.147 x 1
Nová knihovna Fakulty informačních technologií VUT v Brně 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.131 x 1
Knihovnické vtipy 2016, ročník 20, číslo 13 Kulturní okénko 15.131 x 34
Elektronické studijní texty ÚISK 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.033 x 0
Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa 2003, ročník 7, číslo 5 Rozhovor 15.013 x 4
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 14.977 x 3
Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy 2006, ročník 10, číslo 4 Informační gramotnost 14.917 x 5
Elektronické publikování a služby knihoven 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 14.903 x 6
Grafický formát DjVu slaví páté narozeniny 2003, ročník 7, číslo 5 Výročí měsíce 14.843 x 2
Nedokumentové informační prameny nebo informační objekty? 1999, ročník 3, číslo 9 Informační věda 14.796 x 0
Prostředí a projekty podporující dětskou četbu 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 14.781 x 0
Elektronické zdroje publikované v síti Internet jako součást České národní bibliografie 2000, ročník 4, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 14.740 x 0
Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core 2008, ročník 12, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 14.734 x 18
Fotografie z konference INFORUM 2009 2009, ročník 13, číslo 5/2 Fotogalerie 14.666 x 2
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 14.656 x 1

Stránky