Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Wikipedie – otevřená encyklopedie (Petr Kadlec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS 21.072 x 0
Ikaros není Ikarus 2004, ročník 8, číslo 13 Public relations 21.001 x 0
Národní technická knihovna otevřela své brány 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 20.996 x 0
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 20.966 x 1
E-participace a její současný stav v české praxi 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 20.939 x 1
Úvod do problematiky expertních systémů 1999, ročník 3, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 20.871 x 0
O knize Úvod do eGovernmentu 2007, ročník 11, číslo 11 Recenze 20.822 x 0
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 20.745 x 2
Tezaurus jazyka českého 2008, ročník 12, číslo 7 Recenze 20.731 x 4
Jsou dvě největší veřejné knihovny v Praze opravdu veřejné? 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 20.596 x 5
Rok 2000 a křižovatky informační ekonomiky 2005, ročník 9, číslo 10 Ekonomika v informační společnosti 20.576 x 0
Codex Gigas – Ďáblova bible 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 20.355 x 2
Tvrdé zboží 2001, ročník 5, číslo 9 Kyberfeministické okénko 20.349 x 1
Cloudové služby: data i počítače v oblacích 2012, ročník 16, číslo 9 Internet & Informační společnost 20.329 x 0
Šachový šampión poražen počítačem IBM 1997, ročník 1, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 20.302 x 0
Exkurze studentů 2. roč. bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK v Praze 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 20.293 x 0
Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení 2005, ročník 9, číslo 8 Elektronické publikování 20.242 x 0
Turistická informační centra jako součást informačního systému regionu (se zaměřením na Euroregion Těšínské Slezsko) 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 20.173 x 0
A přece se točí! 1998, ročník 2, číslo 10 Kyberfeministické okénko 20.152 x 0
Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 20.125 x 0

Stránky

registration login password