Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Víte, jak se má číst v posteli? 2005, ročník 9, číslo 13 Výzkumná činnost 11.788 x 3
Obecné souvislosti Open Access - zamyšlení nad aktuálním tématem 2007, ročník 11, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 9.844 x 3
Poslyšte vlastenci píseň novou - 19. století v kramářské písni 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 14.323 x 3
Akvizice tuzemských a zahraničních seriálů - zpráva z 12. akvizičního semináře 2002, ročník 6, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.428 x 3
PhDr. Jarmila Burgetová – dvě setkání na cestě ke SKIPu 2016, ročník 20, číslo 3 Personália 3.248 x 3
2. kolokvium knihovních a informačních pracovníků zemí V4+, Brno, 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.013 x 3
Financování projektů e-kultury v Evropě 2007, ročník 11, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.936 x 3
Osobní propagační kampaň nového ředitele Národní knihovny ČR 2004, ročník 8, číslo 13 Public relations 6.415 x 3
Od zprostředkovaných zkušeností uživatelů po intuitivní využití knihovny? (Richard Burkitt) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa 4.590 x 3
Nová evropská směrnice o ochraně autorského práva v informační společnosti 2001, ročník 5, číslo 5 Informační politika 30.782 x 3
Informační (ne)Bezpečí číhá všude! 2012, ročník 16, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 9.778 x 3
Digitalizace, interpretace a semistrukturovaná data 2001, ročník 5, číslo 8 Digitalizace a digitální knihovny 9.007 x 3
Využívají se elektronických knihy v humanitních oborech? (Krzysztof Murawski) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Elektronické knihy v akademickém prostředí 4.829 x 3
Letní knihovnická škola v Opavě 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 7.335 x 3
Profesní a osobní život Rogera Summita 2011, ročník 15, číslo 3 Personália 9.881 x 3
Spokojnosť človeka v práci 2020, ročník 24, číslo 1 Výzkumná činnost 6.531 x 3
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 7. část 2015, ročník 19, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 4.841 x 3
Informační zdroj pro evaluaci - od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři (Jana Doleželová) Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení 4.139 x 3
Knihovna spojuje aneb komunitní role knihoven 2021, ročník 25, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 9.617 x 3
O školních knihovnách vážně… A co dál? 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 10.601 x 3

Stránky

registration login password