Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zpráva ze semináře Kramerius 4 2010, ročník 14, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.149 x 1
Zpráva ze semináře Měření výkonů knihoven 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.704 x 2
Zpráva ze Semináře o autorském právu 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.052 x 0
Zpráva ze semináře Open Access aneb Open your mind! 2013 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.439 x 1
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013 2013, ročník 17, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.570 x 0
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2016 2016, ročník 20, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 3.030 x 0
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2017 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.010 x 1
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2019 2019, ročník 23, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.067 x 2
Zpráva ze semináře Průvodce databází Emerald a publikováním ve světových odborných časopisech 2011, ročník 15, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.082 x 0
Zpráva ze semináře Svoboda na Internetu a kyberbezpečnost 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 5.967 x 2
Zpráva ze semináře Svobodný přístup k informacím v knihovnách 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.027 x 1
Zpráva ze semináře Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.936 x 1
Zpráva ze semináře Terminologie knihovní a informační vědy v ČR a SR 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.130 x 0
Zpráva ze semináře Veřejné knihovny podporují čtenářství občanů se sluchovým postižením 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 9.132 x 0
Zpráva ze setkání nad unifikovanými názvy hudebních děl 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.924 x 1
Zpráva ze sympozia BOBCATSSS 2006 2006, ročník 10, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.717 x 2
Zpráva ze sympozia BOBCATSSS 2009 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 10.810 x 1
Zpravodajství z konference INFORUM 2002 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.050 x 0
Zprávy ze SKIP 1999, ročník 3, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.797 x 0
Zprávy ze SKIP 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.701 x 0

Stránky