Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva ze semináře IVIG 2012

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Zpráva ze semináře IVIG 2012

2 comments
Anglicky
English title: 
Information education and literacy conceived by academy institutions
English abstract: 
A workshop report covering this year’s topic on effectivity evaluation of the information education. 10th workshop was pondering on a question whether we know that we can learn something. Different methods of evaluation were mentioned, followed by two case studies focused on education of librarians; profession of a librarian was put in a pedagogical context.

Dne 20. září 2012 se uskutečnil v aule areálu Univerzity Karlovy v Praze 5 – Jinonicích jubilejní, již desátý ročník semináře IVIG (Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí), tentokrát zaměřený na téma „Hodnocení efektivity informačního vzdělávání: víme, zda něco naučíme?

Po tradičním krátkém úvodním slově Ludmily Tiché přednesl Ondřej Bárta z Masarykovy univerzity první příspěvek semináře, zaměřený převážně teoreticky a nazvaný „Metody evaluace učení dospělých“. Počátek jeho příspěvku byl věnován obecnému vymezení pojmu „evaluace“ coby hodnocení, monitorování a měření konkrétních jevů. Následoval stručný přehled základních druhů pedagogické evaluace, které představuje evaluace vzdělávacích potřeb různých skupin populace, evaluace vzdělávacích programů za účelem jejich optimalizace, evaluace účelovosti a přiměřenosti učebních materiálů, evaluace reálné výuky pozorováním (observací) nebo přímou účastí ve výuce (participací), evaluace fyzického i psychosociálního prostředí výuky, evaluace vzdělávacích výsledků po skončení určité vzdělávací aktivity, evaluace dlouhodobých dopadů vzdělávacího procesu a konečně metaevaluace – vyhodnocení vlastní evaluace, tj. jejího zaměření a interpretace. V závěrečné části příspěvku se autor zabýval výhodami a nevýhodami praktických aplikací některých metod evaluace.

Následovaly dva prakticky zaměřené příspěvky, a sice příspěvek autora Jiřího Kratochvíla z Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity s názvem „Měření dopadu informačního vzdělávání v předmětech Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity na studenty a doktorandy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity“ a příspěvek autorek Adély Jarolímkové a Evy Lesenkové z Národní lékařské knihovny s názvem „Zkušenosti s hodnocením získaného efektu elektronického vzdělávání lékařských knihovníků ČR“. Nově nabyté zkušenosti využila Národní lékařská knihovna při přípravě nového e-learningového kurzu pro pokročilé, který začíná od 1.10.2012.

Po poledním občerstvení proběhla diskuze účastníků semináře, moderovaná Michaelou Dombrovskou. Hovořilo se zejména o tom, zda by měli mít knihovníci pedagogické vzdělání. Většina diskutujících byla pro vzhledem k tomu, že knihovníci stejně jako pedagogové předávají vědomosti a učí užívat nové technologie, proto by měli absolvovat alespoň kurz pedagogického minima. Také však byla zdůrazněna skutečnost, že pro to, aby se někdo stal dobrým pedagogem, teoretická průprava z pedagogiky a psychologie nepostačuje, neboť praxe přináší širokou škálu situací, s nimiž je nutno se vypořádat a při jejichž řešení je pedagog odkázán pouze na vlastní zkušenosti a odhad. Dalším nosným předmětem diskuze byla důležitost zpětné vazby a metody získávání zpětné vazby od účastníků vzdělávací aktivity.

V závěrečné části semináře se účastníci rozdělili do tří skupin, v nichž se podrobněji probírala vybraná témata související s evaluací informačního vzdělávání. Další ročník semináře IVIG se bude konat 19. září 2013 a zdá se, že se budeme mít zase na co těšit! 

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEŠKOVÁ, Lenka. Zpráva ze semináře IVIG 2012. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 10 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-13982. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13982

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

registration login password