Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zpráva ze 4. setkání českých uživatelů systému DSpace 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 7.617 x 2
Zpráva ze 41. výroční konference IAMSLIC 2015 2015, ročník 19, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.999 x 0
Zpráva ze 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.243 x 2
Zpráva ze 7. ročníku konference East European eGovernment Days 2009, ročník 13, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.567 x 0
Zpráva ze 7. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014, ročník 18, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.956 x 1
Zpráva ze 78. ročníku konference IFLA 2012 2012, ročník 16, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.322 x 1
Zpráva ze satelitní konference IFLA - Od uprchlíků k občanské integraci 2017, ročník 21, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 3.845 x 2
Zpráva ze semináře CASLIN 2005 2005, ročník 9, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.615 x 2
Zpráva ze semináře CASLIN 2006 2006, ročník 10, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.451 x 0
Zpráva ze semináře CASLIN 2007 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 24.079 x 0
Zpráva ze semináře CASLIN 2008 2008, ročník 12, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 10.926 x 2
Zpráva ze semináře CASLIN 2009 2009, ročník 13, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.374 x 0
Zpráva ze semináře Elektronicky, online, na dosah 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.564 x 0
Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.655 x 2
Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2014 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.205 x 1
Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2015 2015, ročník 19, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.507 x 0
Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2016 2016, ročník 20, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.592 x 0
Zpráva ze semináře EZB 2013, ročník 17, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 4.221 x 1
Zpráva ze semináře IVIG 2004 2004, ročník 8, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.948 x 2
Zpráva ze semináře IVIG 2005 2005, ročník 9, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.124 x 1

Stránky