Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Karel Kyncl aneb Proč už se netěším na sobotu 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 16.441 x 1
Zneužití informací, hacking a Internet 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 16.442 x 2
Audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – základní zjištění a doporučení 2006, ročník 10, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 16.448 x 0
Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách 2004, ročník 8, číslo 3 Informační politika 16.456 x 1
Rozjímání ufona nad e-learningem 2006, ročník 10, číslo 3 Informační gramotnost 16.471 x 3
Čtení mezi mládeží mají podpořit originální plakáty 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 16.484 x 0
Zpráva z konference KNIHOVNY.CZ 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 16.496 x 0
Padesátiletá historie nakladatelství Albatros 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 16.525 x 5
Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR 2008, ročník 12, číslo 3 Elektronické publikování 16.530 x 2
Knihy a jejich lidé 2014, ročník 18, číslo 4 Recenze 16.537 x 0
Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 16.555 x 7
Nedokumentové informační prameny nebo informační objekty? 1999, ročník 3, číslo 9 Informační věda 16.595 x 1
Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX 2009, ročník 13, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 16.635 x 3
Knihovny a architektura – Interiéry knihoven 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 16.675 x 0
OPACy nové generace II – VIRGObeta a VuFind 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 16.685 x 2
Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (1. část) 2013, ročník 17, číslo 5 Informační přesahy 16.710 x 1
Kontrolní číslice v ISBN 2007, ročník 11, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 16.727 x 1
Datové schránky aneb ISDS za dveřmi 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 16.773 x 1
Identity management na příkladu Národní technické knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 16.785 x 7
Elektronické zdroje publikované v síti Internet jako součást České národní bibliografie 2000, ročník 4, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 16.803 x 2

Stránky

registration login password