Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Aleksander Ludwik Birkenmajer 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 12.611 x 2
Vytetovaný QR kód, Wiki-vizualizace či sledování zákonů - Multimediální projekty SNM v roce 2012 2012, ročník 16, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.851 x 2
Italské souborné katalogy 2004, ročník 8, číslo 8 Zahraniční souborné katalogy 9.777 x 2
Návštěva, která potěší knihovnické srdce 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.209 x 2
Konsorcium eIFL Direct - co nového 2001, ročník 5, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 4.412 x 2
Holka v informačním věku 2013, ročník 17, číslo 13 Odhalení 5.783 x 2
Knihovníci na výletě 2009, ročník 13, číslo 11 Týden knihoven 7.477 x 2
Poselství kluků z ghetta Terezín pokračuje na internetu 2011, ročník 15, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 8.062 x 2
Deset let poté… 2008, ročník 12, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.873 x 2
KRE 2011 aneb Knowledge – Research - Education 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.865 x 2
Studijní zájezd do nizozemských knihoven 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 10.170 x 2
Novinka na knižním trhu - "Data, informace, znalosti a Internet" 2001, ročník 5, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.557 x 2
Obecné aspekty vzniku a rozšíření služeb dodávání dokumentů 2006, ročník 10, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 12.110 x 2
Ebooks v České republice - tři roky zkušeností (Filip Vojtášek) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Integrace elektronických knih do nabídky informačních služeb 8.347 x 2
Knihovny půjčují hračky 2004, ročník 8, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 11.292 x 2
Zpráva ze sympozia BOBCATSSS 2006 2006, ročník 10, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.471 x 2
Využití sociálních médií k propagaci knihovních služeb (Karen Blakeman) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu elektronických informačních zdrojů 4.276 x 2
Digitalizace v českých zemích 2005, ročník 9, číslo 12 Digitalizace a digitální knihovny 9.189 x 2
Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani 2009, ročník 13, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 13.184 x 2
Fotogrametria ako nástroj digitalizácie malých objektov 2019, ročník 23, číslo 4 Výzkumná činnost 3.263 x 2

Stránky

registration login password