Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit vzestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zpráva ze setkání nad unifikovanými názvy hudebních děl 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.739 x 3
Zpráva ze semináře Veřejné knihovny podporují čtenářství občanů se sluchovým postižením 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 10.106 x 0
Zpráva ze semináře Terminologie knihovní a informační vědy v ČR a SR 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.005 x 3
Zpráva ze semináře Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.936 x 2
Zpráva ze semináře Svobodný přístup k informacím v knihovnách 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.822 x 6
Zpráva ze semináře Svoboda na Internetu a kyberbezpečnost 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 6.992 x 0
Zpráva ze semináře Průvodce databází Emerald a publikováním ve světových odborných časopisech 2011, ročník 15, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.753 x 6
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2019 2019, ročník 23, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 5.339 x 0
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2017 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.791 x 2
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2016 2016, ročník 20, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.857 x 5
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013 2013, ročník 17, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.007 x 1
Zpráva ze semináře Open Access aneb Open your mind! 2013 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.706 x 0
Zpráva ze Semináře o autorském právu 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.686 x 0
Zpráva ze semináře Měření výkonů knihoven 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 9.724 x 5
Zpráva ze semináře Kramerius 4 2010, ročník 14, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.984 x 3
Zpráva ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2008 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.076 x 4
Zpráva ze semináře ke zpřístupnění šedé literatury 2009 2010, ročník 14, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.694 x 3
Zpráva ze semináře Jednání se specifickými skupinami uživatelů 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.728 x 1
Zpráva ze semináře Jak se neztratit v předcích 2015, ročník 19, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.818 x 2
Zpráva ze semináře IVIG 2015 2016, ročník 20, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.901 x 5

Stránky