Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 19.482 x 2
Encyklopedie Diderot na CD-ROM: skvělý referenční zdroj (avšak pro výkonné počítače) 2001, ročník 5, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 19.418 x 5
Ptejte se své knihovny! 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 19.328 x 2
Tezaurus jazyka českého 2008, ročník 12, číslo 7 Recenze 19.132 x 10
E-participace a její současný stav v české praxi 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 18.966 x 0
Exkurze studentů 2. roč. bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK v Praze 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 18.963 x 3
Turistická informační centra jako součást informačního systému regionu (se zaměřením na Euroregion Těšínské Slezsko) 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 18.949 x 2
Cambridge Dictionaries Online 2004, ročník 8, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 18.900 x 1
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 18.889 x 6
Codex Gigas – Ďáblova bible 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 18.712 x 0
Řekl někdo nová média? 2007, ročník 11, číslo 1 Odborné vzdělávání 18.686 x 4
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 18.670 x 3
Úvod do problematiky expertních systémů 1999, ročník 3, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 18.640 x 10
Cloudové služby: data i počítače v oblacích 2012, ročník 16, číslo 9 Internet & Informační společnost 18.630 x 7
O knize Úvod do eGovernmentu 2007, ročník 11, číslo 11 Recenze 18.547 x 3
Textová povaha elektronické pošty v Internetu 2008, ročník 12, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 18.516 x 3
Jsou dvě největší veřejné knihovny v Praze opravdu veřejné? 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 18.477 x 3
Šachový šampión poražen počítačem IBM 1997, ročník 1, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 18.460 x 6
Proti pokusu o cenzuru na Internetu se zvedla vlna odporu 1998, ročník 2, číslo 2 Elektronické publikování 18.433 x 0
Marketing B2B 2005, ročník 9, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 18.430 x 0

Stránky