Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Kognitívne a afektívne aspekty informačného správania pri interakcii s agentom na vyhľadávanie informácií 2008, ročník 12, číslo 7 Informační věda 24.839 x 1
Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 24.803 x 0
Digitalizace – co tím myslíte? 1999, ročník 3, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 24.756 x 0
Zpráva ze semináře CASLIN 2007 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 24.610 x 0
Risk management 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 24.390 x 1
Vrahem je knihovník 2003, ročník 7, číslo 13 Kulturní okénko 24.145 x 1
Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí 2012, ročník 16, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 24.128 x 0
Zpráva z konference INSOURCE 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 23.868 x 0
Jak zelené jsou čtečky? 2012, ročník 16, číslo 7 Elektronické publikování 23.751 x 0
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 23.502 x 0
Nové předpony násobků binární jednotky informace 2002, ročník 6, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 23.461 x 0
Je elektronická kniha (eBook) dalším stupněm v evoluci publikování dokumentů? 2001, ročník 5, číslo 10 Elektronické publikování 23.426 x 0
Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů 2003, ročník 7, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 23.328 x 0
Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 23.018 x 0
Diskuze na Novinkách aneb Velký bratr marketingu 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 22.953 x 2
Teoretický rámec indexace pohádek 2006, ročník 10, číslo 4 Pořádání informací 22.917 x 1
Elektronické peníze 2001, ročník 5, číslo 10 Právo v informační společnosti 22.817 x 0
Projekt Bibliografické citace 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 22.699 x 1
A přece se točí! 1998, ročník 2, číslo 10 Kyberfeministické okénko 22.636 x 0
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 22.463 x 0

Stránky