Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Zpráva z konference INSOURCE 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 22.683 x 3
Digitalizace – co tím myslíte? 1999, ročník 3, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 22.590 x 5
Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí 2012, ročník 16, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 22.515 x 1
Kognitívne a afektívne aspekty informačného správania pri interakcii s agentom na vyhľadávanie informácií 2008, ročník 12, číslo 7 Informační věda 22.208 x 6
Představení nové budovy Národní knihovny 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 22.189 x 3
Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze? 2010, ročník 14, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 21.952 x 3
QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 21.854 x 10
Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů 2003, ročník 7, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 21.779 x 2
Teoretický rámec indexace pohádek 2006, ročník 10, číslo 4 Pořádání informací 21.681 x 1
Je elektronická kniha (eBook) dalším stupněm v evoluci publikování dokumentů? 2001, ročník 5, číslo 10 Elektronické publikování 21.658 x 1
Projekt Bibliografické citace 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 21.615 x 3
Elektronické peníze 2001, ročník 5, číslo 10 Právo v informační společnosti 21.144 x 1
Nové předpony násobků binární jednotky informace 2002, ročník 6, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 21.116 x 5
Autority a Wikipedie našly společnou řeč 2006, ročník 10, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 21.105 x 1
Competitive Intelligence, informační služby, Internet a informační profese 2001, ročník 5, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 20.829 x 4
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 20.771 x 3
Wikipedie – otevřená encyklopedie (Petr Kadlec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS 20.708 x 2
Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 20.672 x 6
Ikaros není Ikarus 2004, ročník 8, číslo 13 Public relations 20.600 x 3
Encyklopedie Diderot na CD-ROM: skvělý referenční zdroj (avšak pro výkonné počítače) 2001, ročník 5, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 20.533 x 6

Stránky

registration login password