Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.291 x 1
New Media Inspiration 2013 2013, ročník 17, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 12.275 x 0
Vzpomínáme na prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc. 2006, ročník 10, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 12.274 x 0
Léto, volby a INFORUM 2014, ročník 18, číslo 5 Editorial 12.274 x 0
Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2004 2004, ročník 8, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 12.256 x 1
Česká republika a databáze pro akademickou sféru 2003, ročník 7, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 12.254 x 1
Komunikologie a posthistorie 2003, ročník 7, číslo 1 Recenze 12.253 x 0
Křišťálová Lupa 2008 – Cena českého internetu 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 12.247 x 0
Informačné správanie a digitálne knižnice 2003, ročník 7, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 12.246 x 0
Maďarské webové zdroje poskytované knihovnám knihovnami 2006, ročník 10, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 12.227 x 0
Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu Eigenfactor.org 2008, ročník 12, číslo 8 Informační věda 12.210 x 0
Obecná analýza požadavků pro výběr dokumentového skeneru a archivačního softwaru pro firemní dokumentový systém 2006, ročník 10, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 12.207 x 0
Foucaultovské kolokvium 2006, ročník 10, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 12.204 x 0
Wolfram Alpha 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 12.201 x 0
Technické a technologické předpoklady služeb dodávání dokumentů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.197 x 2
Vyhlášení padesáti nejoblíbenějších knih obyvatel ČR 2004, ročník 8, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 12.157 x 0
Letem světem genealogií 2012, ročník 16, číslo 7 Informační přesahy 12.146 x 1
Využívání Internetu v zemích EU 2003, ročník 7, číslo 5 Informační gramotnost 12.145 x 0
Emporium – neznámý fond významného nakladatelství 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 12.135 x 0
Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky 2002, ročník 6, číslo 11 Informační gramotnost 12.132 x 0

Stránky

registration login password