Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Karel Kyncl aneb Proč už se netěším na sobotu 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 16.246 x 2
Monasterium.net – virtuální archivy klášterů ve střední a východní Evropě (Thomas Aigner, Karl Heinz) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 16.269 x 0
OPAC Carmen 2010, ročník 14, číslo 12 Pořádání informací 16.271 x 2
Zneužití informací, hacking a Internet 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 16.280 x 0
Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku 2006, ročník 10, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 16.282 x 0
Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR 2008, ročník 12, číslo 3 Elektronické publikování 16.305 x 1
Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách 2004, ročník 8, číslo 3 Informační politika 16.323 x 1
Čtení mezi mládeží mají podpořit originální plakáty 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 16.334 x 0
Padesátiletá historie nakladatelství Albatros 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 16.346 x 1
Rozjímání ufona nad e-learningem 2006, ročník 10, číslo 3 Informační gramotnost 16.383 x 0
Knihy a jejich lidé 2014, ročník 18, číslo 4 Recenze 16.421 x 2
Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX 2009, ročník 13, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 16.466 x 2
Nedokumentové informační prameny nebo informační objekty? 1999, ročník 3, číslo 9 Informační věda 16.503 x 0
Knihovny a architektura – Interiéry knihoven 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 16.522 x 1
OPACy nové generace II – VIRGObeta a VuFind 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 16.536 x 1
Kontrolní číslice v ISBN 2007, ročník 11, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 16.542 x 1
Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (1. část) 2013, ročník 17, číslo 5 Informační přesahy 16.574 x 0
Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví 2006, ročník 10, číslo 6 Recenze 16.585 x 1
Datové schránky aneb ISDS za dveřmi 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 16.613 x 0
Identity management na příkladu Národní technické knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 16.625 x 0

Stránky