Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zpráva ze semináře IVIG 2009 2009, ročník 13, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.142 x 1
Zpráva ze semináře IVIG 2010 2010, ročník 14, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 11.182 x 0
Zpráva ze semináře IVIG 2012 2012, ročník 16, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.825 x 0
Zpráva ze semináře IVIG 2013 2013, ročník 17, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.591 x 0
Zpráva ze semináře IVIG 2014 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.060 x 1
Zpráva ze semináře IVIG 2015 2016, ročník 20, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.662 x 2
Zpráva ze semináře Jak se neztratit v předcích 2015, ročník 19, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.508 x 1
Zpráva ze semináře Jednání se specifickými skupinami uživatelů 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.969 x 0
Zpráva ze semináře ke zpřístupnění šedé literatury 2009 2010, ročník 14, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.550 x 1
Zpráva ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2008 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.364 x 0
Zpráva ze semináře Kramerius 4 2010, ročník 14, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.328 x 0
Zpráva ze semináře Měření výkonů knihoven 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.203 x 0
Zpráva ze Semináře o autorském právu 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.190 x 0
Zpráva ze semináře Open Access aneb Open your mind! 2013 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.638 x 1
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013 2013, ročník 17, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.895 x 0
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2016 2016, ročník 20, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 3.493 x 1
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2017 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.444 x 1
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2019 2019, ročník 23, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.499 x 0
Zpráva ze semináře Průvodce databází Emerald a publikováním ve světových odborných časopisech 2011, ročník 15, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.197 x 0
Zpráva ze semináře Svoboda na Internetu a kyberbezpečnost 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 6.202 x 0

Stránky

registration login password