Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Zpráva ze semináře IVIG 2010 2010, ročník 14, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 10.797 x 0
Jak postavit e-kurz práce s informacemi (Petra Šedinová) 2008, ročník 12, číslo 5/2 E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích 7.259 x 0
Přeshraniční spolupráce knihoven v euroregionu Egrensis 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.584 x 0
Oranžový ostrov českých knih na frankfurtském knižním veletrhu 2001, ročník 5, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.507 x 0
Český student pohlcen korejským mraveništěm 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 7.892 x 0
Vyhledávání, objevování, šťastné náhody a nové směry ve vyhledávání (Greg R. Notes) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 2.567 x 0
Implementace Marketingového informačního systému (MIS) ve společnosti ComAp (Tomáš Oupický) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 4.816 x 0
Německé souborné katalogy 2004, ročník 8, číslo 3 Zahraniční souborné katalogy 10.074 x 0
Deset let Sdružení knihoven České republiky 2002, ročník 6, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.151 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 9 Ikaros doporučuje 4.275 x 0
Evaluace v Akademii věd České republiky - Minulost, současnost a budoucnost (Petr Ráb) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje 4.567 x 0
Projekt CASPAR a uchovávání digitálních informací 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 11.237 x 0
Od historie ke konkurenceschopnosti pro budoucnost 2008, ročník 12, číslo 2 Editorial 6.040 x 0
Výzkum v oblasti mezinárodních trhů s využitím knih od Euromonitoru (David Gudgin) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 4.762 x 0
Multikulturní Vánoce v karvinské knihovně 2012, ročník 16, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.394 x 0
Vzdávám hold mistru Kaplickému 2009, ročník 13, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 7.387 x 0
Noc v knihovně – Ostrov Zbrojnice 2014, ročník 18, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.006 x 0
Seminář IP verze 6 – rozvoj a implementace 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.439 x 0
Vyhledávání s Atomz.com efektivnější 2000, ročník 4, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 4.567 x 0
Rozvíjení čtenářství na konci století 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.150 x 0

Stránky