Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v květnu 2000

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v květnu 2000

0 comments
Autoři: 
ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A B C E K M P R S T V

Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1999. - Praha : Ministerstvo kultury ČR, 2000. - 72 s. ; 21 cm
ISBN 80-86310-12-4 (brož.)


Almanach Labyrint 2000 : ročenka revue Labyrint / edit. Joachim Dvořák. - Praha : Labyrint, 2000. - 656 s. ; 19 cm. - Rejstřík
ISBN 80-85935-20-1 (váz.) : 250 Kč

Tradiční ročenka pro knihkupce, nakladatele, knihovny, galerie, školy, kulturní instituce, novináře a všechny čtenáře. Publikace přináší přehled knižní produkce většiny českých nakladatelství vč. edičních plánů. Součástí Almanachu je autorizovaný adresář knihkupectví, antikvariátů, distribučních firem a knihoven.


Almanach současné české literatury 1997 - 1999 / předmluvu naps. Aleš Haman, Eva Kantůrková. - Praha : Ministerstvo kultury ČR, 2000. - 169 s., fot. ; 30 cm
ISBN 80-86310-11-6 (brož.)

Propagační publikace MK ČR.


Bibliografie knih o Hradci Králové z let 1709 - 1999 / Jiří Malina. - Hradec Králové : M. C. O. M., 2000. - 97 s. ; 21 cm

Publikace obsahuje 972 bibliografických záznamů o Hradci Králové.


Cvičení a hry pro globální výchovu. 1. díl / Graham Pike, David Selby. - Praha : Portál, 2000. - 253 s., il., fot. ; 23 cm
ISBN 80-7178-369-2 (brož.) : 325 Kč

Sbírka činností/her zaměřených na poznávání klíčových faktorů moderního světa a na získání dovedností potřebných pro řešení situací, které přináší globalizace, setkávání různých etnik a kultur, ohrožení životního prostředí, nové technologie aj. Hry (vhodné pro široké věkové rozpětí od 6 do 18 let) jsou doplněny základní teorií vysvětlující zásady globální výchovy.


Encyklopedie slovanských bohů a mýtů / Naďa Profantová, Martin Profant. - Praha : Libri, 2000. - 256 s., il. ; 20 cm
ISBN 80-7277-011-3 (váz.) : 250 Kč

Kniha seznamuje s kosmogonií i mytologií starých Slovanů. Po delší úvodní stati autoři představují slovanská božstva (Perun, Triglav, Svantovít, Veles), dále pověsti, další uctívané nadpřirozené bytosti, zvířata, rostliny i přírodní jevy, významné lokality, související pojmy či magické praktiky předků.


Evropské duchovní dějiny / Friedrich Heer ; z německého originálu přeložil Martin Žemla. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 768 s. ; 25 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7021-333-7 (váz.) : 498 Kč

Kniha rakouského historika je skvěle podaným průřezem vývoje evropského náboženského a filozofického myšlení od konce antiky do XIX. století. Autor si všímá nejen teoretických myslitelů, ale také umění a literatury. Kniha je tak skvělou učebnicí vývoje evropské kultury.


Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s právem autorským : historicko-teoretická studie, výklad platné právní úpravy včetně porovnání s právní úpravou vybraných evropských zemí, soutěžně právní aspekty kolektivní správy / Dagmar Hartmanová. - Praha : Linde Praha, 2000. - 143 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-218-5 (brož.) : 125 Kč


Kulturní bedekr 2000. - Praha : Labyrint, 2000. - 312 s.
ISBN 80-85935-19-8 (váz.) : 220 Kč

Průvodce po českých galeriích, muzeích, sbírkách, zámeckých a hradních expozicích, přehled kulturních památek, adresář uměleckých škol a významných galerií z celého světa, soupis vycházejících kulturních časopisů u nás a Kalendárium kulturních akcí, festivalů, přehlídek a výstav.


Mezinárodní dokumenty o lidských právech / sestavil Vladimír Adamus. - Praha : Linde Praha, 2000. - 495 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-221-5 (brož.) : 470 Kč

Texty mezinárodních smluv o lidských právech v autentickém anglickém znění v zrcadlovém zpracování s českým překladem.


Moderní člověk a náboženství / T. G. Masaryk ; edit. Jan Zounar, Helena Pavlincová, Jiří Gabriel. - 2. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. - 224 s. ; 21 cm. - (Spisy TGM ; sv. 8)
ISBN 80-902659-4-4 (váz.) : 170 Kč

Po téměř 70 letech vychází jedno z nejzávažnějších Masarykových děl. Soubor úvah z let 1896 - 1898 o otázkách filozofických a náboženských analyzuje díla umělecká (Musset: Zpověď dítěte svého věku, Goethe: Faust aj.) i myslitelská (Hume, Kant, Comte aj.) a konfrontuje je s náboženskými krizemi a náladami konce 19. století.


Právní předpisy České republiky 9. 5. 1945 - 31. 12. 1999 : věcný a chronologický přehled všech platných právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů / Pavel Mates, Miroslava Matoušová. - Praha : Linde Praha, 1999. - 984 s. ; 21 cm. - Rejstřík ISBN 80-7201-223-1 (váz.) : 680 Kč

Přehled všech platných právních předpisů ČR, publikovaných v oficiální Sbírce zákonů. Publikace obsahuje i vládní nařízení, vyhlášky ministerstev a jiných úředních orgánů státní správy a mimo to také nálezy Ústavního soudu ČSFR a ČR.


Psychologický slovník / Pavel Hartl, Dagmar Hartlová. - [2. přeprac. a rozš. vyd.]. - Praha : Portál, 2000. - 774 s. ; 21 cm
ISBN 80-7178-303-X (váz.) : 635 Kč

Slovník obsahuje asi deset tisíc hesel z oblasti psychologie a příbuzných sociálních věd.


Rukopis Zelenohorský : faksimilové vydání / edit. Jiří Urban. - Praha : Neklan, 2000. - 8 s. ; 17 cm
ISBN 80-901987-9-1 : 100 Kč

O rukopisech Zelenohorském a Královédvorském bylo již mnoho napsáno a stále se mnoho píše. Ale jen málokdo viděl tyto památky na vlastní oči. Faksimilové vydání RZ pomůže tento nedostatek odstranit.


Specifické poruchy učení a chování : sborník 2000 / edit. Anna Kucharská. - Praha : Portál, 2000. - 166 s. ; 24 cm
ISBN 80-7178-389-7 (brož.) : 249 Kč


T. G. Masaryk obrazem a slovem = T. G. Masaryk - his life in words and pictures / Stanislav Polák ; předmluvu naps. Eva Broklová ; přel. Marie L. Neudorflová. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. - 132 s., fot. ; 29 cm
ISBN 80-902659-6-0 (váz.) : 290 Kč

Reprezentativní publikace k 150. výročí narození prvního prezidenta ČSR. Bohatý obrazový materiál provází TGM od mládí do konce života a připomíná s ním i jeho významné současníky.


Výroční zpráva MK ČR za rok 1999. - Praha : Ministerstvo kultury ČR, 2000
ISBN 80-86310-14-0 (brož.)


Výzvy managementu pro 21. století / Peter F. Drucker ; z anglického originálu přeložil Pavel Medek. - Praha : Management Press, 2000. - 188 s. ; 21 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7261-021-X (brož.) : 280 Kč

Doyen světového managementu ve svých analýzách globálních sociálních, ekonomických a demografických změn vymezuje nové strategické konstanty, novou roli managementu a nové nároky na vůdčí osobnosti. Ukazuje také, jak rozvíjet nové informační zdroje pro rozhodování, pozornost věnuje i produktivitě "znalostních" pracovníků a otázkám cílevědomého rozvoje pracovní kariéry.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A B C E F H I K L M N P S Z


adresáře
Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1999
Almanach Labyrint 2000
Kulturní bedekr 2000

archivnictví
Bibliografie knih o Hradci Králové z let 1709 - 1999
Rukopis Zelenohorský

bibliografie
Bibliografie knih o Hradci Králové z let 1709 - 1999

církev
Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1999

Česká republika
Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1999
Almanach Labyrint 2000
Almanach současné české literatury 1997 - 1999
Kulturní bedekr 2000
Právní předpisy České republiky 9. 5. 1945 - 31. 12. 1999
Výroční zpráva MK ČR za rok 1999

Československo
T. G. Masaryk obrazem a slovem = T. G. Masaryk - his life in words and pictures

encyklopedie
Encyklopedie slovanských bohů a mýtů

filozofie
Evropské duchovní dějiny
Moderní člověk a náboženství
T. G. Masaryk obrazem a slovem = T. G. Masaryk - his life in words and pictures

historie
Encyklopedie slovanských bohů a mýtů
Evropské duchovní dějiny
Rukopis Zelenohorský
T. G. Masaryk obrazem a slovem = T. G. Masaryk - his life in words and pictures

Hradec Králové
Bibliografie knih o Hradci Králové z let 1709 - 1999

informační systémy
Výzvy managementu pro 21. století

knihověda
Rukopis Zelenohorský

knihovnictví
Almanach Labyrint 2000
Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s právem autorským

kulturologie/kultura
Almanach Labyrint 2000
Kulturní bedekr 2000
Výroční zpráva MK ČR za rok 1999

literatura
Almanach současné české literatury 1997 - 1999
Bibliografie knih o Hradci Králové z let 1709 - 1999

management
Výzvy managementu pro 21. století

Masaryk, Tomáš Garrigue
T. G. Masaryk obrazem a slovem = T. G. Masaryk - his life in words and pictures

muzejnictví
Kulturní bedekr 2000

náboženství
Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1999
Encyklopedie slovanských bohů a mýtů
Evropské duchovní dějiny
Moderní člověk a náboženství

nakladatelská činnost
Almanach Labyrint 2000
Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s právem autorským

pedagogika
Cvičení a hry pro globální výchovu. 1. díl
Specifické poruchy učení a chování

politologie/politika
Výroční zpráva MK ČR za rok 1999

právo
Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s právem autorským
Mezinárodní dokumenty o lidských právech
Právní předpisy České republiky 9. 5. 1945 - 31. 12. 1999

psychologie
Psychologický slovník
Specifické poruchy učení a chování

sborníky
Specifické poruchy učení a chování

slovníky
Psychologický slovník

zákony a předpisy
Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s právem autorským
Mezinárodní dokumenty o lidských právech
Právní předpisy České republiky 9. 5. 1945 - 31. 12. 1999Poznámka:
Údaje o vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 40, č. 18-21 (2000).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v květnu 2000. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 6 [cit. 2022-05-29]. urn:nbn:cz:ik-10594. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10594

automaticky generované reklamy
registration login password