Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje 2011, ročník 15, číslo 7 Recenze 9.701 x 3
E-learning pro všechny 2001, ročník 5, číslo 3 Odborné vzdělávání 5.905 x 3
Exkurze do Parlamentní knihovny 2014, ročník 18, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.220 x 3
Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR 2012, ročník 16, číslo 4 Elektronické publikování 9.190 x 3
Konference Současnost literatury pro děti a mládež 2013 2013, ročník 17, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 4.678 x 3
Úskalí vyhledávání faktografických informací 1999, ročník 3, číslo 1 Informační věda 11.165 x 3
K platbám v rámci meziknihovních výpůjčních služeb 2010, ročník 14, číslo 11 Právo v informační společnosti 10.240 x 3
Elektronický podpis v on-line světě 2001, ročník 5, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 8.149 x 3
Dvacet let knihovny Goethe-Institutu v Praze 2013, ročník 17, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.775 x 3
(Vý)prodej grantů 2014, ročník 18, číslo 13 Evropské rozměry 3.712 x 3
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dopad internetu a digitalizace na metody její práce s informacemi 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 13.429 x 3
Knihovna roku 2006 2006, ročník 10, číslo 11 Týden knihoven 5.520 x 3
Zpráva z kurzu mezikulturních kompetencí 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.771 x 3
Audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – základní zjištění a doporučení 2006, ročník 10, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 13.183 x 3
Medziknižničné výpožičné služby na Slovensku dnes a zajtra 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 10.654 x 3
Berlin Open Access Conference 2013: 10. výročí Berlínské deklarace 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 8.672 x 3
Cambridge Dictionaries Online 2004, ročník 8, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 18.840 x 3
Portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii 2011, ročník 15, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 10.879 x 3
Webové servery 2011, ročník 15, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 10.693 x 3
Národní knihovna Estonska 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.328 x 3

Stránky

registration login password