Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Michael Fenichel nejen o online poradenství a vztahu internetu a psychologie 2009, ročník 13, číslo 12 Rozhovor 398.877 x 8
Bezpečnost dat v informačních systémech 2011, ročník 15, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 28.410 x 7
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 23.134 x 3
Audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – základní zjištění a doporučení 2006, ročník 10, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 13.166 x 3
Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU 2006, ročník 10, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 17.756 x 2
V liberecké knihovně 2006, ročník 10, číslo 8 Nad webovými stránkami knihoven 7.993 x 2
Nové priestory pre Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 8.646 x 2
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 19.606 x 2
Iluzionista českého knihovnictví 1999, ročník 3, číslo 12 Ze společnosti 5.901 x 2
Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 19.423 x 2
Co vyšlo... v září 1998 1998, ročník 2, číslo 8 Ikaros doporučuje 8.143 x 2
Zpráva z III. krakovské konference vědeckých knihoven 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.805 x 2
Hodnotenie webových stránok 2005, ročník 9, číslo 11 Informační věda 38.891 x 2
Nabídka interkulturních služeb knihovní sítě města Vídně 2012, ročník 16, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.862 x 2
Knihy na předpis? 2012, ročník 16, číslo 7 Literární okénko 5.591 x 2
Měsíc konferencí začíná 2006, ročník 10, číslo 9 Editorial 7.069 x 2
Co vyšlo... v dubnu 2000 2000, ročník 4, číslo 5 Ikaros doporučuje 7.647 x 2
Google Scholar se rozvíjí - má Scirus konkurenci? 2005, ročník 9, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.326 x 2
Brusel a belgická národní hrdost 1997, ročník 1, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.229 x 2
Co lze rozumět pod pojmem "bezpečnost" 1997, ročník 1, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 6.008 x 2

Stránky

registration login password